Breaking News

01 1 1 - www.ม33เรารักกัน.com ย้ำขั้นตอนขอ "ทบทวนสิทธิ์" สำหรับผู้ไม่ผ่านรอบแรก

www.ม33เรารักกัน.com ย้ำขั้นตอนขอ “ทบทวนสิทธิ์” สำหรับผู้ไม่ผ่านรอบแรก

“ประกันสังคม” ย้ำขั้นตอนการยื่นขอทบทวนสิทธิ์ “ม.33 เรารักกัน” สำหรับผู้ประกันตนไม่ผ่านรอบแรก ผ่านเว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com ภายในวันที่ 15-28 มี.ค.64

วันที่ 16 มี.ค. 2564 นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน กล่าวถึง การดูแลผู้ประกันตนมาตรา 33 ในระบบประกันสังคม ที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์เงินเยียวยาจากรัฐบาล ผ่านโครงการ “มัธยม33 เรารักกัน” เข้าพิจารณาสิทธิ์การรับเงินได้ตั้งแต่วันที่ 15-28 มี.ค. 64 ผ่านเว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com รวมทั้งกดรับรองตัวตนผ่านช่องทางแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ในวันที่ 15-21 มี.ค.64 ซึ่งผู้ประกันตนจะได้รับวงเงินผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง ในวันที่ 22, 29 มี.ค.64 รวมทั้ง 5, 12 เม.ย. 64 ครั้งละ 1,000 บาท จนถึงครบ 4,000 บาท โดยผู้ประกันตนสามารถเริ่มใช้จ่ายซื้อผลิตภัณฑ์รวมทั้งบริการผ่านร้านค้า/ผู้ประกอบธุรกิจ/บริการ ในร้านค้าธงฟ้าที่ใช้แอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” หรือภายใต้โครงการ “คนละครึ่ง” รวมทั้งโครงการ “เราชนะ” ได้ในวันที่ 22 มี.ค. – 31 เดือนพฤษภาคม64

02 1 - www.ม33เรารักกัน.com ย้ำขั้นตอนขอ "ทบทวนสิทธิ์" สำหรับผู้ไม่ผ่านรอบแรก
แต่ว่าสำหรับกรณีที่ผู้ประกันตน พิจารณาสิทธิ์แล้วไม่ได้รับสิทธิ์ตามโครงการ มัธยม33 เรารักกัน สามารถขอทวนสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com ได้ตั้งแต่ 15–28 มี.ค.64 ในเวลา 06.00–23.00 น. โดยขอให้ผู้ประกันตนกดเข้าไปที่เมนู “ทวนสิทธิ์” (ปุ่มสีเหลือง) จากนั้นกรอกข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อใช้ในลัษณะของการทวนสิทธิ์อย่างละเอียดชัดเจน อาทิเช่น ชื่อสกุล, เลขบัตรประจำตัวประชาชน รวมทั้งรหัสหลังบัตร, วัน/เดือน/ปีเกิด, จังหวัดที่อยู่อาศัย, เบอร์โทรศัพท์ ต่อจากนั้นคลิกปุ่ม “ขอทวนสิทธิ์”
ทั้งนี้ ผู้ประกันตนสามารถพิจารณาสถานะผู้ได้รับสิทธิ์ผ่านทางเว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com พร้อมกดรับรองตัวตนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง ในวันที่ 5–11 เม.ย. 64 ผู้ประกันตนจะได้รับวงเงินเข้าแอปพลิเคชันเป๋าตัง ในวันที่ 12 เม.ย. 64 จำนวนเงิน 4,000 บาท เพื่อผู้ประกันตนเริ่มใช้จ่ายซื้อผลิตภัณฑ์รวมทั้งบริการผ่านร้านค้า/ผู้ประกอบธุรกิจ/บริการ ในร้านค้าธงฟ้าที่ใช้แอปพลิเคชันถุงเงิน หรือภายใต้โครงการคนละครึ่ง รวมทั้งโครงการเราชนะ ในวันที่ 12 เม.ย. – 31 เดือนพฤษภาคม 64

03 - www.ม33เรารักกัน.com ย้ำขั้นตอนขอ "ทบทวนสิทธิ์" สำหรับผู้ไม่ผ่านรอบแรก

อย่างไรก็แล้วแต่ สำนักงานประกันสังคมได้ก่อตั้งศูนย์ประสานงานทวนสิทธิ์ ม33เรารักกัน ที่สำนักงานประกันสังคม ซึ่งจะมีข้าราชการรับเรื่องประสานงานทวนสิทธิ์รวมทั้งอำนวยความสะดวกพร้อมให้คำแนะนำขอความเห็นรับประเด็นการลงทะเบียน ให้ผู้ประกันตนในโครงการ “มัธยม33 เรารักกัน” ตั้งแต่เวลา 08.00–17.00 น. ทุกวี่วัน แม้มีคำถามถามรายละเอียดต่างๆนอกเหนือจากนี้ได้ที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกรุงเทพมหานครพื้นที่ อีกทั้ง 12 แห่ง สำนักงานประกันสังคมจังหวัด/ สาขา/ ที่ท่านสะดวก หรือโทรสายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 (ข้าราชการให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง).