Breaking News

33 1 -

คณะรัฐมนตรีเห็นดีเห็นชอบปรับกรอบแก้ไข เพิ่ม 4.4 หมื่นล้าน อนุมัติแรงงานอิสระ มาตรา 39 รวมทั้ง 40 ใน 13 จังหวัด รับ 5,000 บาทอีกรอบ

วันที่ 30 เดือนสิงหาคม 2564 นายสุชาติ ดูกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เผยผลการสัมมนาคณะรัฐมนตรี (คณะรัฐมนตรี) ตอนวันที่ 30 เดือนสิงหาคม 2564 ว่า คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นดีเห็นชอบปรับกรอบวงเงินโครงงานแก้ไขผู้ประกันตนมาตรา 39 รวมทั้งมาตรา 40 ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการควบคุมสูงสุดรวมทั้งเข้มงวดใน 29 จังหวัด โดยขยายกรอบวงเงินเพิ่มอีก 44,314 ล้านบาท รวมเป็นปริมาณ 77,785 ล้านบาท (จากเดิมที่เคยอนุมัติไปแล้ว 33,471 ล้านบาท) จากที่กระทรวงแรงงาน รวมทั้งสำนักงานประกันสังคมได้เสนอตอนวันที่ 26 เดือนสิงหาคม 2564
ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรียังเห็นดีเห็นชอบให้ขยายการให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลแก่กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดโควิด–19 ในพื้นที่ 13 จังหวัดหมายถึงกทม. นครปฐม จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี สมุทรปราการ จังหวัดสมุทรสาคร ปัตตานี ยะลา จังหวัดนราธิวาส จังหวัดสงขลา ฉะเชิงเทรา ชลบุรี รวมทั้งอยุธยา ซึ่งก่อนหน้านี้รับสิทธิแก้ไขไปแล้ว 5,000 บาทต่อคน จะได้รับสิทธิแก้ไขเพิ่ม 5,000 บาทต่อคน อีก 1 เดือน รวมเป็น 2 เดือน

โดยมีผู้ประกันตนใน 13 จังหวัดได้รับสิทธิในครั้งนี้ปริมาณ 6,171,082 คน รวมเป็นวงเงินทั้งมวล 61,710,820,000 ล้านบาท ทั้งนี้ การอนุมัติจ่ายเงินในรอบที่เพิ่มนั้น จะดำเนินการข้างในก.ย.ที่จะถึงนี้

33 1 1 -

รัฐมนตรีว่าการแรงงาน กล่าวถัดไปว่า กลุ่มผู้ประกันตนที่ได้รับสิทธิ์ตามเงื่อนไขแต่ว่าตกหล่นสำหรับในการโอนเงินรอบแรก ทั้งยังผู้ประกันตนมาตรา 39 รวมทั้งมาตรา 40 ให้รีบดำเนินการพิจารณาข้อมูลตัวเองเป็นการด่วน โดยสำนักงานประกันสังคม ได้นำข้อมูลของผู้ประกันตนขึ้นระบบ www.sso.go.th เพื่อผู้ประกันตนกลุ่มตกหล่นสามารถพิจารณาว่าตัวเองอยู่ในกลุ่มที่โอนเข้าบัญชีไม่ได้เนื่องจากว่าเหตุผลใด รวมทั้งแนะนำแนวทางดำเนินการปรับแก้ ตั้งแต่วันที่ 1- 30 ก.ย. 2564 นี้

พร้อมย้ำไปยังผู้ประกันตนมาตรา 39 รวมทั้งมาตรา 40 ที่มีสิทธิจึงควรผูกบัญชีพร้อมเพย์ด้วยเลขที่ประจำตัวสามัญชนกับแบงค์เท่านั้น ถามข้อมูลอื่นๆเหมาะสายด่วน 1506 ให้บริการไม่เว้นวันหยุดราชการตลอด 1 วัน