Breaking News

pret - แห่ทำบุญ”ข้าวประดับประดาดิน” จัดของคาวหวานใส่กระทงวางให้”เปรต”

แห่ทำบุญ”ข้าวประดับประดาดิน” จัดของคาวหวานใส่กระทงวางให้”เปรต”

ราษฎรบ้านไผ่ ต.เมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดจังหวัดปราจีนบุรี จัดทำบุญ “ข้าวเสริมแต่งดิน” ประเพณี การทำบุญเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่เปรต หรือวงศาคณาญาติที่ตายไปแล้ว มีการจัดของคาวหวานใส่กระทง นำไปวางไว้ตามต้นไม้วัดรุ่งเช้ามืด

ตอนวันที่ 6 ก.ย. ที่วัดเวฬุวนาราม(บ้านไผ่) ต.เมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดจังหวัดปราจีนบุรี ราษฎรร่วมกันทำบุญทำทานเดือน 9 หรือ บุญข้าวเสริมแต่งดิน เป็นประเพณีการทำบุญเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่เปรต หรือวงศาคณาญาติที่ตายไปแล้ว ข้าวเสริมแต่งดินจะประกอบด้วย ข้าว ของคาวหวาน หมากพลูและบุหรี่ ซึ่งเราห่อหรือใส่กระทงไปวางไว้ตามพื้น หรือแขวนไว้ตามต้นไม้ในบริเวณวัด
สาเหตุที่ส่งผลให้เกิดบุญข้าวเสริมแต่งดินมีว่า ครั้งยุคพุทธกาล มีพี่น้องของพระผู้เป็นเจ้าพิมพิสารไปรับประทานอาหารของพระ ตายไปแล้วจึงเกิดเป็นเปรต เมื่อพระผู้เป็นเจ้าพิมพิสารไปมอบทานแก่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระแล้ว มิได้อุทิศส่วนกุศลไปให้ ถึงเวลาช่วงเวลาค่ำคืนก็เลยพากันมาส่งเสียงรบกวนเพื่อขอส่วนบุญ พระผู้เป็นเจ้าพิมพิสารก็เลยไปถามพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบอกเหตุให้รู้ เมื่อพระผู้เป็นเจ้าพิมพิสารทรงรู้ ก็เลยมอบสังฆทานแล้วอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้วงศาคณาญาติ ก็เลยส่งผลให้เกิดเป็นประเพณีบุญข้าวเสริมแต่งดินขึ้น

phet1 - แห่ทำบุญ”ข้าวประดับประดาดิน” จัดของคาวหวานใส่กระทงวางให้”เปรต”

โดยในพิธีนั้น พระสมุห์ช้ากันตะสีโล เจ้าอาวาส เป็นผู้ประพรมน้ำมนต์ใส่ข้าวให้ญาติโยมก่อนจำนำไปวางไว้ตามที่ต่างๆเพื่อภูตผีและเปรตได้มากินอาหารตามความเลื่อมใส โดยราษฎรจะนำของกินมาให้พิธีตั้งแต่ในวันแรม13 ค่ำ เดือน 9 เป็นการมอบทาน ถือศีล ฟังธรรม พอรุ่งอรุณในวันแรม14 ค่ำเดือน 9 เวลาประมาณ 04.00 น. ถึง 05.00 น. ก็จะนำห่อหรือกระทงที่จัดเตรียมไว้ไปมอบหรือแขวนในบริเวณวัด สำหรับการวางสิ่งของเพื่ออุทิศให้เปรตหรือญาติมิตรที่ล่วงลับไปแล้ว บางแคว้นอาจทำก่อนมอบทานก็มี

phet2 - แห่ทำบุญ”ข้าวประดับประดาดิน” จัดของคาวหวานใส่กระทงวางให้”เปรต”

จากการถามราษฎรในพื้นที่ บ้านไผ่ ระบุว่า ประเพณีบุญข้าวเสริมแต่งดิน เป็นประเพณีของคนภายในชุมชนและใกล้เคียงได้สืบต่อประเพณีทำกันมาตั้งแต่รุ่นพ่ออุทิศส่วนกุศลให้คนที่ล่วงลับไปแล้ว และจะมีผลให้ทุกปี ตามความเลื่อมใสราษฎรจำนวนมากมีความรู้สึกดีใจที่ได้ทำบุญทำทานอุทิศส่วนกุศลให้กับพี่น้องที่ล่วงลับไปแล้ว เพื่อจะได้รับประทานอาหารไม่ยากจนข้นแค้น