Breaking News

cosme - แจง เพราะอะไร "ผ้าอนามัยแบบใส่" เป็นเครื่องแต่งหน้า กระทั่งถึงไม่ขึ้นภาษี

แจง เพราะอะไร “ผ้าอนามัยแบบใส่” เป็นเครื่องแต่งหน้า กระทั่งถึงไม่ขึ้นภาษี

“ตรีศุลี” รองโฆษกประจำสำนักนายกฯ แจงเพราะอะไร “ผ้าอนามัยแบบสอด” เป็นเครื่องแต่งหน้า จนกระทั่งไม่ขึ้นภาษี เนื่องด้วยเป็นผลิตภัณฑ์ควบคุม

จากกรณี ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่กฎกระทรวงป้ายประกาศให้ผ้าอนามัยแบบสอด เป็นเครื่องแต่งหน้า นางสาวตรีศุลี ตรีสรณกุล รองโฆษกประจำนร ได้โพสต์เนื้อความแจกแจงผ่านเฟซบุ๊ก โดยรับรองว่า ผ้าอนามัยเป็นผลิตภัณฑ์ควบคุม ไม่ขึ้นภาษี

พร้อมแจกแจงเพิ่มอีกว่า 1.ตอนนี้มีผ้าอนามัย 2 ประเภทหมายถึงผ้าอนามัยใช้ภายนอก และประเภทสอด อีกทั้ง 2 ประเภทถูกจัดเป็นเครื่องแต่งหน้าตั้งแต่ปี 2528 เพราะเหตุว่ากับนิยามเครื่องแต่งหน้าคือ วัตถุที่ตั้งใจสำหรับใช้ทา เช็ด นวด โรย พ่น หยอด ใส่ อบ หรือทำด้วยแนวทางอื่นใดต่อส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกายเพื่อความสะอาด อื่นๆอีกมากมาย

2.ปี 2558 มีการปรับปรุงแก้ไข พ.ร.บ.เครื่องแต่งหน้าใหม่ มีการปรับปรุงแก้ไขนิยามของคำว่า “เครื่องแต่งหน้า” ทำให้ “ผ้าอนามัยประเภทสอด” หลุดจากคำจำกัดความของเครื่องแต่งหน้า แม้กระนั้นผ้าอนามัยใช้ภายนอก ยังเป็นเครื่องแต่งหน้า

3.ก็เลยเป็นเหตุผลให้ต้องออกกฎกระทรวงกำหนดให้ผ้าอนามัยประเภทสอดเป็นเครื่องแต่งหน้า

4.ผ้าอนามัย เป็น 1 ใน รายการสินค้าควบคุมของกระทรวงพาณิชย์ ไม่มีการจัดเก็บภาษีผ้าอนามัยในอัตราภาษีสินค้าฟุ่มเฟือยถึง 40% ภาษีผ้าอนามัยก็เลยจะถูกจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม (แวต) ตามราคาของผลิตภัณฑ์เหมือนผลิตภัณฑ์ประเภทอื่นๆ

แม้กระนั้น หัวข้อนี้แปลงเป็นใจความสำคัญร้อนในโลกออนไลน์ เนื่องด้วยคนไม่ใช่น้อยสงสัยว่า เพราะอะไร “ผ้าอนามัยแบบสอด” ถึงแปลงเป็นเครื่องแต่งหน้าได้ พร้อมกับติดแฮชแท็กข้อคิดเห็น #ผ้าอนามัยไม่มีภาษี กระทั่งขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์ เนื่องด้วยหากเข้าไปหาความหมายของคำว่า เครื่องแต่งหน้าในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตสถานที่ พ.ศ.2554 คำว่า “เครื่องแต่งหน้า” เป็นคำนาม หมายถึง สิ่งเสริมแต่งหรือบำรุงใบหน้า ผิวพรรณ ผม อื่นๆอีกมากมาย ให้ดูงาม ดังเช่น แป้ง ลิปสติก ดินสอเขียนคิ้ว, ราชาศัพท์ว่า เครื่องพระสำอาง
อีกความหมายหมายถึง(กฎ) วัตถุที่ตั้งใจสำหรับใช้ทา เช็ด นวด โรย พ่น หยอด ใส่ อบ หรือทำด้วยแนวทางอื่นใดต่อส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกาย เพื่อความสะอาด ความสวยงาม หรือช่วยเหลือให้สวยงาม และรวมตลอดทั้งเครื่องทำความสะอาดผิวต่างๆด้วย.