Breaking News

teenuch - เปิดความเป็นมา 'ตรีนุช เทียนทองคำ' รมว.สตรีคนแรกของศธ.

เปิดความเป็นมา ‘ตรีนุช เทียนทองคำ’ รมว.สตรีคนแรกของศธ.

เปิดประวัติความเป็นมา “ตรีนุช เทียนทองคำ” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ขึ้นแท่นรัฐมนตรีว่าการสตรีคนแรก ของกระทรวงศึกษาธิการ

ภายหลังจากการที่เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระบรมราชโองการ ประกาศแต่งนางสาวตรีนุช เทียนทองคำ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 23 มี.ค.64 นั้น นับเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการหญิงคนแรก แล้วก็ทำให้กระทรวงศึกษาธิการ มีรัฐมนตรีหญิง ทั้ง 3 คน

“นางสาวตรีนุช เทียนทองคำ” นับเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการหญิงคนแรกในประวัติศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ แล้วก็เป็นหน้าประวัติศาสตร์ครั้งแรกอีกเช่นเดียวกัน ที่กระทรวงศึกษาธิการ มีรัฐมนตรีหญิง ทั้ง 3 คน

ประวัติความเป็นมา “นางสาวตรีนุช เทียนทองคำ” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

• วันเดือนปีเกิด 12 กันยายน 2515
• การศึกษาเล่าเรียน
2539 – 2540 ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ WESTERN ILLINOIS UNIVERSITY ประเทศสหรัฐอเมริกา
2536 – 2538 ปริญญาตรี สาขาการคลัง WESTERN ILLINOIS UNIVERSITY ประเทศสหรัฐอเมริกา
2533 – 2535 ปริญญาตรี Assumption University

ประวัติการทำงาน

2542 – 2544 เจ้าหน้าที่อำนวยสินเชื่อ แบงค์กรุงเทวดา จำกัด (มหาชน)
2541 – 2542 ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป S.P.T. Civil Group Ltd.
• รองผู้ประกาศ กระทรวงวัฒนธรรม
• ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ดร.สิริกร มณิรินทร์)
• ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายชูชีพ หาญสวัสดิ์)
• ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมแล้วก็ความมั่นคงยั่งยืนของผู้คน (นายสคอยรรถยนต์ กลิ่นผุดม)
• ผู้เก็บเงิน คณะกรรมการบริหารหน่วยประจำชาติในสหภาพสภานิติบัญญัติเอเซียแล้วก็แปซิฟิก (APPU)
• ผู้ช่วยเลขานุการกรรมาธิการท่องเที่ยว
• ผู้ประกาศกรรมาธิการการท่องเที่ยว
• ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม (นางลดาวัลลิ์ วงศ์ศรีวงศ์)
• ส.ส.จังหวัดสระแก้ว 5 ยุค
• รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลำดับที่ 55 ของไทย

เครื่องราชย์เหรียญตรา

• มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก พ.ศ. 2551
• มหาวชิรมงกุฎ พ.ศ. 2548
นอกจากนี้ “นางสาวตรีนุช เทียนทองคำ” ได้ยื่นแสดงบัญชีรายการทรัพย์สิน แล้วก็หนี้สินต่อป.ป.ช. กรณีเข้ารับตำแหน่ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสระแก้ว รวมถึง นพ.เจษฎา โชดดำรงสุข อดีตกาลปลัดกระทรวงสาธารณสุข คู่แต่งงาน แล้วก็บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 1 คน แจ้งว่า มีทรัพย์สิน 494,981,474 บาท รวมหนี้สิน 2,536, 193 บาท โดยเป็นทรัพย์สินของผู้อื่น 416,016,596 บาท เป็นของนายเจษฎา คู่แต่งงาน 70,449, 104 บาท ส่วนบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 8,474,773 บาท
โดยทรัพย์สินจำนวนมาก นางสาวตรีนุช แบ่งเป็นเงินออม 36, 163,608 บาท เงินทุน 38,587,406 บาท ที่ดิน จำนวนมากอยู่ในจังหวัดสระแก้ว สุพรรณบุรี นนทบุรี ราคารวม 298,447,200 โรงเรือนแล้วก็สิ่งก่อสร้าง ราคารวม 31,160,000 บาท สิทธิแล้วก็สัมปทาน ราคา 11,699,382 บาท ทรัพย์สินอื่นไม่มี