Breaking News

55 1 - เปิดขั้นตอนใช้ แอปฯ "ถุงเงิน" ร้านค้าเราชนะ เช็กได้ที่นี่

เปิดขั้นตอนใช้ แอปฯ “ถุงเงิน” ร้านค้าเราชนะ เช็กได้ที่นี่

แอปฯถุงเงิน ร้านค้าเราชนะ สรุปขั้นตอนรับการใช้จ่ายของประชาชนผู้ได้รับสิทธิ์ในโครงการเราชนะ เช็กได้ที่นี่

ร้านรวงพวกเราชนะ ที่ลงทะเบียนร่วมแผนการพวกเราชนะ ที่เว็บไซต์ www.พวกเราชนะ.com แล้วก็มีการเปิดใช้งานแอปฯถุงเงิน ส่วนร้านค้าธงฟ้าฯ แล้วก็ร้านรวงในแผนการคนละครึ่ง ที่ปรับปรุงแก้ไข(Update) แอปพลิเคชัน“ถุงเงิน” ให้เป็นเวอร์ชันปัจจุบัน สามารถรองรับการใช้จ่ายของสามัญชนผู้ได้รับสิทธิ์ในแผนการพวกเราชนะ ได้แล้วตั้งแต่วันนี้(5 เดือนกุมภาพันธ์64) ข้างหลังแผนการพวกเราชนะ เริ่มโอนวงเงินส่งเสริมช่วยเหลือค่าครองชีพ ให้แก่สามัญชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสวัววิด-19 กลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ งวดแรกปริมาณ ปริมาณ 675 หรือ 700 บาท แล้วแต่กรณีแล้ววันนี้(5 เดือนกุมภาพันธ์64) จากนี้จะโอนเงินเข้าบัตรฯในวันศุกร์ของทุกอาทิตย์ เป็นระยะเวลา 8 อาทิตย์ต่อเนื่องกัน

วิธีการใช้แอปฯถุงเงิน เพื่อรับการใช้จ่ายของสามัญชนผู้ได้รับสิทธิ์ในแผนการพวกเราชนะ มีขั้นตอนง่ายๆดังนี้
ขั้นตอนการรับสิทธิ์พวกเราชนะ กรณีรับชำระด้วย บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

-เปิดแอปฯถุงเงิน

-เลือกพวกเราชนะ
-เลือกบัตรสวัสดิการฯ
-สแกนบัตร
-กำหนดจำนวนเงิน
-การันตีการชำระเงิน
-ใส่ PIN หรือสแกนบริเวณใบหน้า

-ทำรายการเสร็จ
ขั้นตอนการรับสิทธิ์พวกเราชนะ กรณีรับชำระด้วย แอปฯเป๋าตัง

-เปิดแอปฯถุงเงิน

-เลือกพวกเราชนะ
-เลือก เป๋าตัง(G-Wallet)
-กำหนดจำนวนเงิน
-แสดง QR ให้ลูกค้าใช้แอปฯเป๋าตัง สแกน