Breaking News

88 1 - เปิดขั้นตอนซื้อ พันธบัตรออมทรัพย์ เราชนะ 5 ก.พ. ผ่าน 4 แบงก์

เปิดขั้นตอนซื้อ พันธบัตรออมทรัพย์ เราชนะ 5 ก.พ. ผ่าน 4 แบงก์

หลังจากสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เปิดจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์พิเศษรุ่น “เราชนะบนวอลเล็ต สบม.” โดยจำหน่ายได้ครบ 5,000 ล้านบาท ภายใน 8 ชั่วโมง เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา

ล่าสุด วันนี้ (5 ก.พ.) ที่ทำการบริหารหนี้สินฯ เปิดขายพันธบัตรออมทรัพย์พิเศษรุ่น “เราชนะ” วงเงินรวม 55,000 ล้านบาท โดยขายผ่าน 4 แบงค์ตัวแทนจำหน่าย เช่น – บมจ.กรุงเทวดา บมจ.กรุงไทย บมจ.เกษตรกรไทย รวมทั้ง บมจ.ไทยการขาย
“ประเทศชาติธุรกิจ” เก็บรวบรวมวิธีการจองพันธบัตร “เราชนะ” อีกทั้ง 2 วิธี ดังต่อไปนี้
จองผ่าน Mobile Banking
ขั้นตอนที่ 1 : ผู้ซื้อที่ไม่เคยลงทะเบียนซื้อพันธบัตรมาก่อน จำต้องติดต่อสาขาแบงค์ตัวแทนจำหน่าย เพื่อขอลงทะเบียน
ขั้นตอนที่ 2 : ต่อไป สามารถทำรายการจำหน่ายได้ ผ่านแอพพลิเคชั่นรวมทั้งเว็บ Mobile banking ของ 4 แบงค์ ที่เปิดขาย
จองผ่านสาขาแบงค์
ขั้นตอนที่ 1 : ผู้ซื้อที่ไม่เคยลงทะเบียนซื้อพันธบัตรมาก่อน สามารถติดต่อลงทะเบียนถึงที่กะไว้แบงค์ตัวแทนจำหน่าย ดังต่อไปนี้
• แบงค์ไทยการขาย
• แบงค์กรุงไทย
• แบงค์กรุงเทวดา
• แบงค์เกษตรกรไทย
สำหรับเอกสารประกอบกิจการลงทะเบียน มีดังนี้
• สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาทะเบียนบ้าน
• สำเนาหน้าแรกสมุดบัญชีเงินฝาก (จะต้องเป็นชื่อเดียวกับเจ้าของเจ้าของ)
ขั้นตอนที่ 2 : ต่อไปสามารถทำรายการจำหน่ายถึงที่กะไว้ สาขาแบงค์ตัวแทนจำหน่าย