Breaking News

33 1 1 - เช็คสิทธิประกันสังคมมาตรา 33 รอบ 2 ถึงที่กะไว้นี่ www.sso.go.th รับเงินแก้ไข 2,500 บาท

เช็คสิทธิประกันสังคมมาตรา 33 รอบ 2 ถึงที่กะไว้นี่ www.sso.go.th รับเงินแก้ไข 2,500 บาท

ประกันสังคม แจ้งวันโอนเงินแก้ไข มัธยม33 เช็คสิทธิ์ได้ที่เว็บไซต์ www.sso.go.th ถ้าเกิดยังมิได้สิทธิรีบยื่นทวนสิทธิ์ด่วน

เพจสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน โพสต์ใจความกำหนดถึงการจ่ายเงินแก้ไขผู้ประกันตนมาตรา 33 ใน 13 จังหวัด รอบ 2 อย่างเช่น กรุงเทพฯ, จังหวัดนครปฐม, จังหวัดนนทบุรี, ปทุมธานี, สมุทรปราการ, จังหวัดสมุทรสาคร, จังหวัดนราธิวาส, ปัตตานี, จังหวัดยะลา, สงขลา, ฉะเชิงเทรา, ชลบุรี และอยุธยา เมื่อวันที่ 27-28 ก.ย. 64 โดยจะได้รับคนละ 2,500 บาท โอนผ่านระบบพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประจำตัวประชาชนแค่นั้น และจะโอนตามลำดับเลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ประกันตนมาตรา 33 ด้วย

ยิ่งกว่านั้น ผู้ประกันตนมาตรา 33 สามารถวิเคราะห์สิทธิรับเงินแก้ไขประกันสังคมได้ที่เว็บไซต์ www.sso.go.th และถ้าเกิดผู้ประกันตน

มาตรา 33 ที่เข้าหลักเข้าเกณฑ์หลักเกณฑ์ได้รับเงินแก้ไขแม้กระนั้นเมื่อวิเคราะห์สิทธิแล้วระบบกลับแจ้งว่ามิได้รับสิทธิ สามารถยื่้นทวนสิทธิได้ โดยดาวน์โหลดเอกสารแบบคำร้องขอทวนสิทธิที่เว็บไซต์ www.sso.go.th ต่อจากนั้นกรอกข้อมูลแบบฟอร์มให้ครบสมบูรณ์ กำหนดเลขบัตรประจำตัวประชาชนให้แจ้งชัด แนบสำเนาบัตรฯ สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมเบอร์โทรเพื่อให้เจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคมติดต่อกลับได้

ส่งเอกสารด้วยตนเองที่สำนักงานประกันสังคม หรือผ่านไปรษณีย์ได้เหมือนกัน

33 1 - เช็คสิทธิประกันสังคมมาตรา 33 รอบ 2 ถึงที่กะไว้นี่ www.sso.go.th รับเงินแก้ไข 2,500 บาท