Breaking News

24 1 - เช็คปฏิทิน 'วันหยุด' เดือนกันยายน 2564 มีวันหยุดเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ

เช็คปฏิทิน ‘วันหยุด’ เดือนกันยายน 2564 มีวันหยุดเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ

ทราบยัง? “วันหยุด” ก.ย. 2564 มีวันหยุดเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ โน่นคือ “วันมหิดล” ซึ่งตรงกับวันที่ 24 เดือนกันยายน 2564 โดยเป็นวันหยุดที่ คณะรัฐมนตรี เคาะมากขึ้นมาใหม่ในปีนี้

เปิดก.ย. 2564 ต้นเดือนใหม่ของปีนี้ มาพร้อมกับการ “บรรเทาล็อกดาวน์” ที่เริ่มในวันนี้ (1 เดือนกันยายน) เป็นวันแรก! อีกทั้งยังเป็นวันสำคัญของกลุ่มผู้เอาประกันตน ที่จะได้ยื่น “ทบทวนสิทธิ” เพื่อขอรับเงินเยียวยา “ประกันสังคม” เป็นวันแรก! อีกเช่นเดียวกัน นอกจากนั้น ทราบไหม? เดือนนี้มี “วันหยุด” กรณีพิเศษมากขึ้นมาใหม่ด้วย (จากความเห็นชอบ คณะรัฐมนตรี เมื่อสิ้นเดือน ธ.ค.2563)

กรุงเทวดาธุรกิจออนไลน์ ชักชวนชาวไทยมาเช็ควันหยุดยาวติดต่อการจำนวนหลายวันประจำเดือนเดือนกันยายน 2564 กันหน่อย เพราะเหตุว่าในก.ย. 2564 มีวันหยุดกรณีพิเศษเพิ่มเข้ามา โน่นคือ “วันมหิดล” ที่ตรงกับวันที่ 24 เดือนกันยายน 2564 รวมทั้งทำให้มีวันหยุดยาวติดต่อการจำนวนหลายวันตอนสุดสัปดาห์ติดต่อกัน 3 วันอีกด้วย
วันหยุดยาวติดต่อการจำนวนหลายวันก.ย. (วันมหิดล)
ตอนก.ย.มีวันสำคัญที่ คณะรัฐมนตรี เคาะเพิ่มให้มีวันหยุดกรณีพิเศษเพิ่มมา 24 ชั่วโมงหมายถึงวันมหิดล ก็เลยทำให้เดือนนี้มีวันหยุดยาวติดต่อการจำนวนหลายวันติดต่อกัน 3 วันร่วมกัน ดังเช่นว่า

– วันศุกร์ที่ 24 เดือนกันยายน 2564 วันมหิดล *วันหยุดราชการกรณีพิเศษ

– เสาร์ที่ 25 เดือนกันยายน 2564

– อาทิตย์ที่ 26 เดือนกันยายน 2564

“วันมหิดล” แบงค์ก็หยุดด้วย
วันมหิดล (วันศุกร์ที่ 24 เดือนกันยายน 2564) ยังเป็นวันหยุดพิเศษของแบงค์ด้วย โดยมีข้อมูลที่ได้มาจากประกาศของ “ธนาคารแห่งประเทศไทย” บอกว่า มีการกำหนดวันหยุดทำการของสถาบันการเงินรวมทั้งสถาบันการเงินเฉพาะกิจเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ดังเช่นว่า

วันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564
วันศุกร์ที่ 24 เดือนกันยายน 2564
อีกทั้งในเดือนตุลาคม 2564 ก็มีประกาศยกเลิกวันหยุดตามจารีตของสถาบันการเงินรวมทั้งสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ในวันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม 2564 (ทดแทนวันปิยมหาราช) รวมทั้งกำหนดให้วันศุกร์ที่ 22 ตุลาคม 2564 เป็นวันหยุดทำการของสถาบันการเงินรวมทั้งสถาบันการเงินเฉพาะกิจแทน