Breaking News

screenshot.12 - เช็กสิทธิแก้ไข 5,000 บาท กลุ่มของผู้คนสถานเริงรมย์ นักแสดง เงินเข้ารอบแรก 29 ธันวาคม 64

เช็กสิทธิแก้ไข 5,000 บาท กลุ่มของผู้คนสถานเริงรมย์ นักแสดง เงินเข้ารอบแรก 29 ธันวาคม 64

เปิดเช็กสิทธิ www.sso.go.th รับเงินเยียวยา 5,000 บาท มาตรา 33 มาตรา 39 อาชีพอิสระมาตรา 40 กลุ่มชนดำเนินการสถานเริงรมย์ ผับ บาร์ คาราโอเกะ กรุ๊ปศิลปิน งวดแรกเงินเข้าบัญชีพร้อมเพย์ เริ่ม 29 ธันวาคม 2564

จากความเห็นชอบคณะรัฐมนตรี (ครม.) ช่วงวันที่ 21 ธันวาคม 2564 ก่อนหน้านี้ ได้ให้ความเห็นถูกใจโครงการเยียวยาผู้ประกันตนในกิจการสถานเริงรมย์ และก็ผู้ประกอบอาชีพอิสระสถานที่สำหรับทำงานเกี่ยวข้องกับสถานเริงรมย์ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการรัฐบาลสำหรับเพื่อการล็อกดาวน์ช่วงโควิด 19 แพร่ระบาดก่อนหน้านี้ พร้อมเร่งสั่งย้ำให้สำนักงานประกันสังคมเข้าดูแลและก็เร่งปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือได้รับเงินเยียวยาในอัตรา 5,000 บาทต่อคน เป็นระยะเวลา 1 เดือน เพื่อทุเลาความลำบากอย่างเร่งด่วน

screenshot.13 - เช็กสิทธิแก้ไข 5,000 บาท กลุ่มของผู้คนสถานเริงรมย์ นักแสดง เงินเข้ารอบแรก 29 ธันวาคม 64

โดยคุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับสิทธิเงินเยียวยา 5,000 บาท มีดังนี้

  • ควรมีสถานะเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 มาตรา 39 และก็มาตรา 40
  • ควรมีสัญชาติไทย
  • ต้องดำเนินการในกิจการสถานเริงรมย์ คลับ ผับ บาร์ คาราโอเกะ ซึ่งคนรับสิทธิต้องได้รับการรับรองว่าดำเนินการในสถานเริงรมย์นั้นจริงจากสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมถ์ หรือสหพันธรัฐโครงข่ายคนเบิกบาน ที่ขึ้นทะเบียน กับกระทรวงมหาดไทย หรือกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
  • ควรมีบัญชีพร้อมเพย์แบงค์ที่ผูกกับเลขบัตรประจำตัวประชาชน เพียงแค่นั้น

screenshot.14 - เช็กสิทธิแก้ไข 5,000 บาท กลุ่มของผู้คนสถานเริงรมย์ นักแสดง เงินเข้ารอบแรก 29 ธันวาคม 64

โดยสำนักงานประกันสังคมจะโอนเงินเยียวยารอบแรก ในวันที่ 29 ธันวาคม 2564 นี้เป็นต้นไป พร้อมยังให้โอกาสให้กลุ่มชนเบิกบาน ที่ยังมิได้สมัครเป็นผู้ประกันตนตามมายี่ห้อ 40 ให้รีบสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมายี่ห้อ 40 และก็รีบจ่ายเงินสมทบให้ทันข้างในวันที่ 14 เดือนมกราคม 2565 และก็ให้ทางสโมสรฯ ดังที่กล่าวมาแล้ว รับประกันข้างในวันที่ 28 เดือนมกราคม 2565 เพื่อขอรับสิทธิเงินเยียวต่อไป

หรือไต่ถามเพิ่มเติมอีกได้ที่เพจกรุ๊ปสโมสรศิลปินกลางแจ้ง มาตรการดังที่กล่าวมาแล้วจะมีกลุ่มชนดำเนินการเบิกบานเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 มาตรา 39 และก็มาตรา 40 ได้รับประโยชน์จากโครงการเยียวยาฯ เป็นจำนวนเงินทั้งปวง 600 กว่าล้านบาท

ทั้งนี้ แม้สมัครและก็ขึ้นบัญชีเป็นผู้ประกันตน และก็ทำตามข้อจำกัดดังที่กล่าวมาแล้วแล้ว สามารถตรวจตราสถานะของสิทธิการได้รับการบำบัด 5,000 บาท ที่ www.sso.go.th โดยสำนักงานประกันสังคมจะโอนเงินให้รอบแรก เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป