Breaking News

400 - เงินเข้าวันนี้! แก้ไข ม.39 พื้นที่ 16 จังหวัด เงินเข้าพร้อมเพย์วันนี้ เช็กสิทธิ ตรวจดูกลุ่มตกหล่น ม.33 ม.40

เงินเข้าวันนี้! แก้ไข ม.39 พื้นที่ 16 จังหวัด เงินเข้าพร้อมเพย์วันนี้ เช็กสิทธิ ตรวจดูกลุ่มตกหล่น ม.33 ม.40

เงินเยียวยาผู้เอาประกันตน มาตรา 39 เข้าพร้อมเพย์วันนี้ 5,000 บาท มาตรา 33 มาตรา 40 เช็คสิทธิตกหล่น เข้าวิเคราะห์สิทธิ ที่ www.sso.go.th

อัปเดตมาตการเยียวยาโควิด ในโครงการเยียวยาผู้เอาประกันตน ในพื้นที่ 29 จังหวัด พื้นที่ควบคุมสูงสุดและครัดเคร่ง หรือพื้นที่สีแดงเข้ม สำนักงานประกันสังคมทยอยโอนเงินเยียวยาในรอบแรกให้ผู้เอาประกันตน มาตรา 33 ผู้เอาประกันตนมาตรา 39 และผู้เอาประกันตนมาตรา 40 ในกรุ๊ปพื้นที่ ต่างๆไปแล้ว ถึงวันนี้( 27 เดือนสิงหาคม64 ) ถึงกำหนดโอนเงินเยียวยาล็อกดาวน์ 5,000 บาท ให้ผู้เอาประกันตนมาตรา 39 ในพื้นที่ 16 จังหวัดพื้นที่สีแดงเข้ม

40 1 - เงินเข้าวันนี้! แก้ไข ม.39 พื้นที่ 16 จังหวัด เงินเข้าพร้อมเพย์วันนี้ เช็กสิทธิ ตรวจดูกลุ่มตกหล่น ม.33 ม.40
วิเคราะห์สิทธิเยียวยา มาตรา 39 ถึงที่เหมาะ www.sso.go.th

เข้าไปวิเคราะห์สิทธิเยียวยา โดย1. กรอกเลขประจำตัวราษฎร 13 หลัก และ 2. กรอกรหัสให้ตรงกับรูปภาพที่ปรากฏ แล้วคลิก ค้นหา

40 1 1 - เงินเข้าวันนี้! แก้ไข ม.39 พื้นที่ 16 จังหวัด เงินเข้าพร้อมเพย์วันนี้ เช็กสิทธิ ตรวจดูกลุ่มตกหล่น ม.33 ม.40
สำนักงานประกันสังคม กำหนดโอนเงินเยียวยา 5,000 บาท ให้ผู้เอาประกันตนมาตรา 39 ในพื้นที่ 16 จังหวัด มี จังหวัดกาญจนบุรี สมุทรสงคราม สุพรรณ เพชรบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ราชบุรี อ่างทอง จังหวัดนครนายก จังหวัดปราจีนบุรี ลพบุรี จังหวัดระยอง จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดสระบุรี จังหวัดโคราช จังหวัดเพชรบูรณ์ ตาก โดยวันนี้ 27 เดือนสิงหาคมโอนเงินเยียวยาผู้เอาประกันตน มาตรา 39 จำนวน 5,000 บาท เข้าบัญชีพร้อมเพย์ ที่ผูกกับบัตรประจำตัวประชาชนแค่นั้น

สำหรับผู้เอาประกันตนมาตรา 40 ในพื้นที่ 19 จังหวัด ที่ยังไม่ได้รับเงินเยียวยาผู้เอาประกันตน 5,000 บาท สำนักงานประกันสังคมจะแจ้งตารางอีกที

วิเคราะห์สิทธิเยียวยา ม. 40 คลิก!!

ส่วนกรุ๊ปที่ตกหล่น ผู้เอาประกันตนมาตรา 39 มาตรา 40 เก็บหลักฐานการจ่ายเงินสบทบ เช่นเดียวกับมาตรา 33 จัดแจงขอทวนสิทธิ

เข้ามองข้อมูลที่ www.sso.go.th
เช็คสิทธิเยียวยา ได้สิทธิ แต่เงินไม่เข้า มีหลายกรณี

– บัญชีพร้อมเพย์ผูกกับหมายเลขโทรศัพท์ ไม่ใช่บัตรประจำตัวประชาชน

– บัญชีพร้อมเพย์ ผูกกับบัตรประจำตัวประชาชนแล้ว แต่บัญชีไม่เคลื่อน นาน จนกระทั่งถูกหยุดเงินเยียวยาก็เลยไม่เข้า

ฯลฯ

อย่างไรก็แล้วแต่ ติดตามตาราง โอนเงินเยียวยา 2,500 -5,000 บาท สำหรับผู้เอาประกันตน และ สูงสุด 600,000 บาท สำหรับผู้ว่าจ้าง ในพื้นที่ที่ล็อกดาวน์มากกว่า 1 เดือนต่อไป

screenshot.3 1 - เงินเข้าวันนี้! แก้ไข ม.39 พื้นที่ 16 จังหวัด เงินเข้าพร้อมเพย์วันนี้ เช็กสิทธิ ตรวจดูกลุ่มตกหล่น ม.33 ม.40