Breaking News

moderna 1 1 - อบจ.จังหวัดนนทบุรี เดินหน้าเปิดสมัครสมาชิกฉีดเข็ม 3 ‘โมเดอร์ที่นา’ รอบ 8 เดือนธันวาคมนี้ อีก 1.5 หมื่นคน

อบจ.จังหวัดนนทบุรี เดินหน้าเปิดสมัครสมาชิกฉีดเข็ม 3 ‘โมเดอร์ที่นา’ รอบ 8 เดือนธันวาคมนี้ อีก 1.5 หมื่นคน

อบจ.นนทบุรี เดินหน้าเปิดลงทะเบียนฉีดเข็ม 3 ‘โมเดอร์นา’ รอบ 8 ธ.ค.นี้ อีก 1.5 หมื่นคน

หลังจากหน่วยงานบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) นนทบุรี เปิดให้พสกนิกรที่มีทะเบียนสำมะโนครัวอยู่ใน จังหวัดนนทบุรี เชื้อชาติไทย และก็แก่ 18 ปีขึ้นไป โดยต้องเป็นผู้เคยฉีดวัคซีนซิโนแวค 2 เข็ม หรือซิโนฟาร์ม 2 เข็มแล้ว ลงทะเบียนรับการฉีดบูสเตอร์โดส (เข็มที่ 3) เป็นวัคซีนหนทาง “โมเดอร์นา” ซึ่งทยอยฉีดให้พสกนิกรไปแล้วนั้น
ล่าสุด วันนี้ (2 ธ.ค.) อบจ.นนทบุรี เปิดให้พสกนิกรลงทะเบียน “อบจ.Booster” รับวัคซีนเข็ม 3 “โมเดอร์นา” จำนวน 15,000 คน รอบฉีดวันที่ 8 ธ.ค. 2564 ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาเวสต์เกต (สแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อลงทะเบียน)

โดยมีเงื่อนไข ดังนี้

  • รับวัคซีนซิโนแวคมาแล้ว 2 เข็ม หรือซิโนฟาร์ม มาแล้ว 2 เข็ม ขั้นต่ำ 1 เดือน
  • พสกนิกรเชื้อชาติไทย อายุ 18 ปีขึ้นไป
  • มีทะเบียนสำมะโนครัวในจังหวัดนนทบุรี หรืออาศัยอยู่ในจังหวัดนนทบุรี (เจ้าบ้านเซ็นรับรองการพักอาศัย)

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ใบรับรองการพักอาศัย

หลักฐานการลงทะเบียน

  • สำเนาบัตรประชาชน
  • สำเนาทะเบียนบ้านจังหวัดนนทบุรี หรือใบรับรองการพักอาศัย (แนบสำเนาบัตรประชาชน+สำเนาทะเบียนบ้านของเจ้าบ้าน)

ดังนี้ สามารถตรวจสอบสิทธิได้ทางไลน์ของ อบจ.นนทบุรี ในวันที่ 7 ธ.ค. ก่อนเข้ารับการฉีดวัคซีนวันที่ 8 ธ.ค.