Breaking News

mask 1 - "หน้ากากอนามัย" เลือกซื้ออย่างไร ให้ได้ประสิทธิภาพ มาตรฐาน

“หน้ากากอนามัย” เลือกซื้ออย่างไร ให้ได้ประสิทธิภาพ มาตรฐาน

เดี๋ยวนี้ เว้นแต่วัคซีนโควิด-19 ที่ต้องเร่งฉีดแล้ว “หน้ากากอนามัย” ยังนับว่าเป็นอาวุธสำคัญสำหรับเพื่อการคุ้มครองโควิด-19 ซึ่งตอนนี้ มีหลายต้นแบบ หลายยี่ห้อในท้องตลาด แล้วเราจะรู้ได้เช่นไรว่ายี่ห้อไหนได้มาตรฐาน และมีคุณภาพ

วันนี้ (30 พ.ย. 64) ที่ประชุมหน่วยงานของผู้ใช้ และโครงข่ายนักวิชาการเพื่อผู้ใช้ แถลงผลการทดสอบ “หน้ากากอนามัย” จำพวกใช้ครั้งเดียว โดยมีการสำรวจประสิทธิภาพจากการซื้อหน้ากากอนามัย 60 ยี่ห้อ เก็บข้อมูลระหว่าง 16 สิงหาคม-3 ต.ค.64 ส่งไปทำการตรวจที่ห้องแลปที่ได้มาตรฐาน ต่อไป มีการจัดประชุมกับหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องทั้งหมดทั้งปวง เพื่อรายงานผลที่เจอการทดสอบไม่ว่าจะสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา) สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ซึ่งเกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลหน้ากากอนามัย

สำรวจ หน้ากากอนามัย 60 ยี่ห้อ

“ไพบูลย์ ตอนทองคำ” กรรมการนโยบายที่ประชุมหน่วยงานของผู้ใช้ ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์และบริการ เผยผลการทดสอบหน้ากากอนามัย 60 ยี่ห้อ โดยบอกว่า ความยากที่สุดคือ หลายยี่ห้อเป็นภาษาต่างชาติ ดังเช่นว่า ประเทศญี่ปุ่น ประเทศเกาหลี และไม่พูดว่าเกรดไหน ทำให้ยากต่อการจัดจัดชนิดและประเภทให้ห้องแลปทดสอบตามมาตรฐาน
ทั้งนี้ การทดสอบ แบ่งหน้ากากอนามัยออกเป็น หน้ากากอนามัยใช้งานทั่วไป 14 ยี่ห้อ , หน้ากากอนามัยที่ใช้งานทางด้านการแพทย์ทั่วไป (Medical Grade) และการใช้งานด้านศัลยกรรม (Surgical Grade) 27 ยี่ห้อ และหน้ากากกลุ่มเครื่องไม้เครื่องมือคุ้มครองฟุตบาทหายใจตามมาตรฐาน N95 ปริมาณ 19 ยี่ห้อ โดยส่งไปทดสอบห้องทดลอง ซึ่งเป็นห้องทดสอบเพื่อขอรับมาตรฐานอุตสาหกรรมการทดสอบ 2 เรื่อง
ทั้งนี้ มีการทดสอบ 2 เรื่องหมายถึงความสามารถการกรองอนุภาคขนาดเล็ก (Filter Efficiency) เป็นต้นว่า ขนาด 0.1 ไมครอน สำหรับหน้ากากอนามัยทั่วไป หน้ากากอนามัยทางด้านการแพทย์และด้านศัลยกรรม ส่วนอนุภาค 0.3 ไมครอน ทดสอบในหน้ากากอนามัยกลุ่ม N95 และ “ทดสอบความรู้ความเข้าใจสำหรับเพื่อการซึมผ่านของอากาศ” บอกถึงการต้านการหายใจมากน้อยแค่ไหน โดยผลการทดสอบ ดังนี้

หน้ากากอนามัยระดับการป้องกันใช้งานทั่วไป

 • กำหนดให้ควรมีความสามารถการกรองอนุภาคไม่น้อยกว่าร้อยละ 95
 • ควรมีค่าความดัน ไม่เกิน 4.0 mm H20/Cm2
 • มาตรฐาน สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 2424/2562
 • ปริมาณ 14 ยี่ห้อ
 • ผ่านหลักเกณฑ์ 3 ยี่ห้อ เป็นต้นว่า LOC , Medicare Plus และ Iris Ohyama
 • ไม่ผ่านหลักเกณฑ์กว่า 11 ยี่ห้อ

หน้ากากอนามัยระดับการป้องกันการใช้งานทางด้านการแพทย์ทั่วไปและการใช้งานด้านศัลยกรรม

 • กำหนดให้ควรมีความสามารถการกรองอนุภาคไม่น้อยกว่า ร้อยละ98
 • ควรมีค่าความดัน ไม่เกิน 5.0 mm H20/Cm2
 • มาตรฐาน สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 2424/2562
 • ทดสอบ 27 ยี่ห้อ
 • ผ่าน 3 ยี่ห้อ เป็นต้นว่า Double A Care, THC และ Nam Anh
 • ไม่ผ่านหลักเกณฑ์ 24 ยี่ห้อ

หน้ากากอนามัยระดับการป้องกัน N95

 • กำหนดให้ควรมีความสามารถการกรองอนุภาคไม่น้อยกว่า ร้อยละ95
 • ควรมีค่าความดัน ไม่เกิน 3.5 mm H20/Cm2
 • ตามมาตรฐาน สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 2480/2562
 • ทดสอบทั้งหมดทั้งปวง 19 ยี่ห้อ
 • ผ่านหลักเกณฑ์ 13 ยี่ห้อ เป็นต้นว่า Minicare , ยี่ห้องู , One care , 3M , Welcare Black Edition , Ease Mask Zero , Phamatex , ไคเทคิการ์ด รุ่นซาวายากะ , Ease Mask Zero (Alco) , KSG (ซองเขียวอ่อน), Unicharm , Watsons และ Link Care
 • ไม่ผ่านหลักเกณฑ์ 6 ยี่ห้อ

ดูเช่นไรว่า “หน้ากากอนามัย” ได้มาตรฐาน

“สารี อ๋องสมหวัง” เลขาธิการที่ประชุมหน่วยงานของผู้ใช้ บอกว่า ข้อคิดเห็นสำหรับเพื่อการซื้อหน้ากากอนามัยทางด้านการแพทย์ อย่างต่ำควรมีเลขทะเบียนของ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรายังจะต้องเผชิญกับโควิด-19 ที่จะอยู่กับเราอีกนาน และนี่เป็นเครื่องไม้เครื่องมือรากฐานที่จำเป็น ต้องการเห็นการกำกับประสิทธิภาพที่แจ่มกระจ่าง ผลการทดสอบคราวนี้จะช่วยทำให้ปรับผู้ใช้มีข้อมูลที่เพียงพอ และเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อการตกลงใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์หน้ากากอนามัยได้อย่างถูกต้อง

“เพื่อหลีกเลี่ยงผลิตภัณฑ์ที่อาจมีผลกระทบต่อสุขภาพ และ สอบ. ได้มีการจัดเวทีกับหน่วยงานและส่งต่อข้อมูลผลการทดสอบรายงานต่อหน่วยงานของรัฐเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้ว เพื่อนำมาซึ่งการก่อให้เกิดการบังคับใช้ข้อบังคับสำหรับเพื่อการควบคุมกำกับการผลิตหรือการนำเข้าหน้ากากอนามัยให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด เพื่อการป้องกันผู้ใช้”