Breaking News

pra - สมเด็จพระสังฆราชเสด็จวัดปากน้ำ ประทานถวายน้ำสรงศพ "สมเด็จช่วง"

สมเด็จพระสังฆราชเสด็จวัดปากน้ำ ประทานถวายน้ำสรงศพ “สมเด็จช่วง”

สมเด็จพระสังฆราช เสด็จไปวัดปากน้ำ ประทานมอบน้ำสรงศพ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์

ช่วงวันที่ 12 ธ.ค. 64 สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณาชู เสด็จไปวัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ จ.กรุงเทพฯ ประทานมอบน้ำสรงศพ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ตอน วรปุญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ประธานสมัชชามหาคณิสสร
ในการนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นตัวแทนพระองค์ไปในการพระราชทานน้ำหลวงสรงศพสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เวลา 17.00 น.พร้อมกับอัญเชิญพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง, สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี, สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชลูกสาวฯ ไทยบรมราชบุตรี, สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิตำหนิยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา, สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี ผู้หญิงรัตนราชกัญญา, สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าคราวปังแขนรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร แล้วก็ของเจ้าคุณพระสินีนาฏ งามแจ่มกัลยาณี วางหน้าโกศศพ

ดังนี้ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ตอน วรปุญโญ) หรือ “สมเด็จตอน” อดีตเจ้าอาวาสวัดปากน้ำภาษีเจริญ ได้ตายล ในเวลา 05.48 น. วันที่ 9 ธ.ค.2564 ด้วยโรคไตวายเรื้อรัง สิริอายุ 96 ปี 76 พรรษา

ในช่วงเวลาที่ เจ้าคณะจ.กรุงเทพฯ ได้มีคำสั่ง แต่ง “พระพรหมยอด” ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำฯ เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ

pra1 - สมเด็จพระสังฆราชเสด็จวัดปากน้ำ ประทานถวายน้ำสรงศพ "สมเด็จช่วง"

pra2 - สมเด็จพระสังฆราชเสด็จวัดปากน้ำ ประทานถวายน้ำสรงศพ "สมเด็จช่วง"

pra3 - สมเด็จพระสังฆราชเสด็จวัดปากน้ำ ประทานถวายน้ำสรงศพ "สมเด็จช่วง"