Breaking News

1 2 - วิธีตรวจสอบสิทธิ์ "เราชนะ" รับเงินเยียวยา 7,000 บาท เช็กง่ายใน 5 ขั้นตอน

วิธีตรวจสอบสิทธิ์ “เราชนะ” รับเงินเยียวยา 7,000 บาท เช็กง่ายใน 5 ขั้นตอน

วิธีตรวจสอบสถานะผู้ได้รับสิทธิ์ “เราชนะ” ผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com สำหรับกลุ่มประชาชนที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลของแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง”

ความคืบหน้า โครงการ “เราชนะ” ภายหลังจากกระทรวงการคลังได้ประกาศผลการคัดเลือกกรองคุณสมบัติ สำหรับกรุ๊ปพสกนิกรที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลของแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ในโครงการคนละครึ่งและเราเที่ยวร่วมกัน ที่รับรองตัวตนเสร็จด้านในวันที่ 27 ม.ค. 2564 (กรุ๊ปพสกนิกรที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลฯ) สามารถสำรวจผลการคัดเลือกกรองได้ตั้งแต่วันที่ 5 ก.พ. 2564 ผ่านทางเว็บไซต์ www.เราชนะ.com ไปแล้วนั้น
สำหรับผู้ที่ปรารถนาสำรวจสถานะผู้ได้รับสิทธิ “เราชนะ” มีดังนี้
1. เข้าสู่เว็บไซต์ www.เราชนะ.com
2. คลิกคำว่า “สำรวจสถานะผู้ได้รับสิทธิ” (ปุ่มสีน้ำเงิน) หรือ คลิก ที่นี่
3. กรอกข้อมูล เพื่อสำรวจสถานะ
• หมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก
• ชื่อภาษาไทย
• สกุลภาษาไทย
• วัน/เดือน/ปีเกิด

4. เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว กดคำว่า “สำรวจสถานะ”
5. ระบบจะแสดงสถานะ

ทั้งนี้ กรุ๊ปพสกนิกรที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลฯ ที่ผ่านการคัดเลือกกรองคุณสมบัติและได้รับสิทธิ์ร่วมเข้าโครงการเราชนะจะได้รับการโอนวงเงินสิทธิ์คราวแรกในวันที่ 18 ก.พ. 2564 จำนวน 2,000 บาท และจะได้รับวงเงินสิทธิ์เพิ่มเป็นรายสัปดาห์ทุกวี่วันพฤหัสบดีกระทั่งวงเงินสิทธิ์ครบ 7,000 บาท โดยกรุ๊ปพสกนิกรที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลฯ สามารถสะสมวงเงินสิทธิ์ดังที่กล่าวมาแล้ว และสามารถใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังได้ จนถึงวันที่ 31 เดือนพฤษภาคม 64

สำหรับกรุ๊ปพสกนิกรที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลฯ ที่สำรวจสถานะแล้วพบว่า “ไม่ผ่านการคัดเลือกกรองคุณสมบัติ” สามารถแสดงความประสงค์ขอทบทวนสิทธิ์ได้ทาง www.เราชนะ.com เพียงแค่นั้น โดยสามารถแสดงความประสงค์ได้ตั้งแต่วันที่ 8 ก.พ.-8 มี.ค. 64 และสามารถสำรวจผลการทบทวนสิทธิ์ได้ทางเว็บไซต์ดังที่กล่าวมาแล้วอย่างเดียวกัน
อย่างไรก็ดี กระทรวงการคลัง จะนำข้อมูลของท่านไปคัดเลือกกรองใหม่อีกครั้ง ตามคุณสมบัติที่คณะรัฐมนตรีลงความเห็นเห็นดีเห็นชอบช่วงวันที่ 19 เดือนมกราคม 2564 และกระทรวงการคลัง จะนับว่าผลการใคร่ครวญทบทวนสิทธิ์เป็นอันจบ.