Breaking News

loy1 - ลอยกระทงปี 2564 ตรงกับวันไหน? หลังนายกฯไฟเขียวจัดงานได้

ลอยกระทงปี 2564 ตรงกับวันไหน? หลังนายกฯไฟเขียวจัดงานได้

เช็กวันประเพณีลอยกระทงปี 2564 ตรงกับวันไหน ข้างหลังนายกรัฐมนตรีไฟเขียวให้จัดงานกิจกรรมได้ ภายใต้เงื่อนไข การปกป้องคุ้มครองการติดเชื้อแบบครอบจักรวาล

วันนี้ ( 31 ตุลาคม 64 )น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองพิธีกรประจำนร กล่าวว่า พล.อำเภอ ประยุทธ์ จันทร์โอชะ นายกรัฐมนตรี รวมทั้ง รมว.กระทรวงกลาโหม อนุมัติให้หน่วยงานจัดงานประเพณีลอยกระทงได้เพื่ออนุรักษ์สืบต่อ รวมทั้งผลักดันประเพณีลอยกระทงที่ทรงคุณค่า ทั้งนี้ประเพณีลอยกระทงในปี 2564 ตรงกับวันที่ 19 พ.ย.

โดยการจัดกิจกรรมงานประเพณีลอยกระทงอาศัยหลักมาตรการไม่เป็นอันตรายสำหรับองค์กร (COVID-Free Setting) รวมทั้งการปกป้องคุ้มครองการติดเชื้อแบบครอบจักรวาล (Universal Prevention) โดยมีแนวทางรวมทั้งมาตรการรณรงค์ในการจัดงานประเพณีลอยกระทง ดังต่อไปนี้

1.ขอความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวเนื่องร่วมกำหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยรวมทั้งบังคับใช้อย่างเคร่งครัด ได้แก่ ห้ามปล่อยโคมลอย งดเว้นเล่นประทัด ดอกไม้เพลิง ดอกไม้ไฟ รณรงค์ประเพณีลอยกระทงปลอดสุรา เป็นต้น

2.ให้หน่วยงานที่เกี่ยวกับการจราจรทั้งยังทางบกรวมทั้งทางน้ำ สำรวจความเรียบร้อยของยานพาหนะที่จะใช้รับ-ส่งประชากรในตอนประเพณีลอยกระทง

3.ขอความร่วมมือผู้จัดงานรวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวเนื่องเพิ่มวิธีการป้องกันรวมทั้งควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของกระทรวงสาธารณสุขรวมทั้งกระทรวงวัฒนธรรม โดยการควบคุมผู้มาร่วมงานไม่ให้คับแคบ สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา กำหนดให้เว้นระยะห่างทางสังคมในทุกกิจกรรม

4.ทุกสถานที่ที่จัดงานประเพณีลอยกระทงควรจะมีจุดคัดเลือกกรองอุณหภูมิ จัดให้มีจุดลงทะเบียนไทยชนะก่อนเข้ารวมทั้งออก จุดบริการเจลแอลกอฮอล์ จัดจุดทิ้งขยะที่มีฝาปิดสนิท ทำความสะอาดผิวสัมผัสทั้งยังก่อนรวมทั้งข้างหลังการจัดงาน รวมทั้งทำความสะอาดห้องสุขาทุก 1-2 ชั่วโมง ถ้าหากภายในงานมีการแสดงให้ทำความสะอาดก่อนรวมทั้งข้างหลังการแสดงทุกรอบ
สำหรับประเพณีลอยกระทงนั้นจะตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ตามปฏิทินจันทรคติไทย หรือหากเป็นปฏิทินจันทรคติล้านนาจะตรงกับเดือนยี่ รวมทั้งถ้าหากเป็นปฏิทินสุริยคติจะราวเดือนพฤศจิกายน ซึ่งเดือน 12 นี้เป็นตอนๆต้นหน้าหนาว อากาศจึงเย็นสบาย รวมทั้งอยู่ในช่วงฤดูน้ำหลาก มีน้ำขึ้นเต็มฝั่ง รวมทั้งเป็นวันที่พระจันทร์เต็มดวงอีกด้วย

loy - ลอยกระทงปี 2564 ตรงกับวันไหน? หลังนายกฯไฟเขียวจัดงานได้
ประเพณีลอยกระทงนั้น ไม่มีหลักฐานเจาะจงชัดเจนว่าเริ่มตั้งแต่เมื่อใด แม้กระนั้นเชื่อว่าขนบธรรมเนียมนี้ได้สืบต่อกันมายาวนานตั้งแต่ยุคจังหวัดสุโขทัย โดยในรัชสมัยพ่อขุนรามคำแหง เรียกประเพณีลอยกระทงนี้ว่า “พิธีการจองเปรียญ” หรือ “การลอยพระโคมไฟ” รวมทั้งมีหลักฐานจากแผ่นจารึกหลักที่ 1 เอ๋ยถึงงานเผาเทียนเล่นไฟว่าเป็นงานเลี้ยงที่ใหญ่ที่สุดของกรุงจังหวัดสุโขทัย ทำให้เช้าใจกันว่างานดังที่ได้กล่าวมาแล้วน่าจะเป็นงานประเพณีลอยกระทงอย่างไม่ต้องสงสัย

ยิ่งไปกว่านี้ขนบธรรมเนียมการลอยกระทง น่าจะเป็นคติของเชื้อชาติที่ประกอบกสิกรรม ซึ่งต้องมีน้ำตามสายน้ำ เพื่อขอบพระคุณพระแม่คงคา หรือเทพเทวดาแห่งน้ำ ทั้งเป็นการแสดงความทำความเคารพขอประทานโทษที่ได้ลงอาบ หรือปล่อยสิ่งสกปรกลงน้ำไม่ว่าจะโดยเจตนาหรือไม่ก็ตาม แล้วก็เป็นการบูชาเทพเทวดาตลอดจนรอยพระพุทธบาท พระเจดีย์จุฬามณี ฯลฯ ตามคติความเชื่อถือ โดยแท้การลอยกระทงมีจุดประสงค์ 3 ประการ คือ

1. เพื่อขอขมาแก่พระแม่คงคา เพื่อบูชารอยพระพุทธบาทรวมทั้งบูชาเทพเทวดาตามคติความเชื่อถือ

2. เพื่อรักษาขนบประเพณีของไทยไว้ไม่ให้สูญหายไปตามเวลา

3. เพื่อทราบถึงคุณประโยชน์ของน้ำหรือแม่น้ำลำคลอง อันเป็นสิ่งของที่มีความจำเป็นสำหรับเพื่อการดำรงชีพ