Breaking News

naja 1 - ราชกิจจาประกาศ คำสั่งล็อกดาวน์กรุงเทพ-ละแวกใกล้เคียง 4 จังหวัดภาคใต้ มีผล 28 ไม่.ย.

ราชกิจจาประกาศ คำสั่งล็อกดาวน์กรุงเทพ-ละแวกใกล้เคียง 4 จังหวัดภาคใต้ มีผล 28 ไม่.ย.

ราชกิจจาประกาศ ล็อกดาวน์กรุงเทวดา-ละแวกใกล้เคียง 4 จังหวัดภาคใต้ สั่งปิดแคมป์ก่อสร้าง ห้ามกินอาหารในร้าน ห้างปิดเวลา 3 ทุ่ม มีผล 28 ไม่.ย.

วันที่ 27 มิถุนายน 2564 เว็บราชกิจจจานุเบกษา เผยแพร่ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 ที่พระราชกำหนดการจัดการราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พุทธศักราช 2548 (ฉบับที่ 25) มีคำบัญชาปิดสถานที่ก่อสร้าง ห้ามทานอาหารในร้าน จับกลุ่มพบปะ งานสังสรรค์ครึกโครม รวมทั้งห้างสามารถเปิดได้ถึง 3 ทุ่ม ลงชื่อ โดยพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์อร่อย นายกรัฐมนตรี
สำหรับข้อกำหนดนี้ มีผลในพื้นที่กรุงเทวดา-ละแวกใกล้เคียง รวมทั้งพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดนราธิวาส จ.ปัตตานี จ.ยะลา รวมทั้งจังหวัดสงขลา

สรุปข้อกำหนด ดังนี้

1. สั่งปิดแคมป์ก่อสร้าง สั่งหยุดดำเนินงานก่อสร้าง ขั้นต่ำ 30 วัน รวมทั้งห้ามย้ายที่แรงงานชั่วครั้งชั่วคราว

2. การจำหน่ายอาหารรวมทั้งเครื่องดื่มในร้านอาหารหรือเครื่องดื่ม ที่ตั้งอยู่ในห้าง ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้ มอลล์ โฮเต็ล ร้านสะดวกซื้อ ตลาดนัด ซูเปอร์มาร์เก็ต ให้เปิดบริการเฉพาะนำกลับไปบริโภคที่อื่นแค่นั้น

3. ห้าง ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ ให้เปิดดำเนินงานได้ถึง 21.00 น. โดยงดเว้นให้บริการโรงมหรสพ โรงภาพยนต์ สวนน้ำ ศูนย์อาหาร

4. โฮเต็ล ศูนย์แสดงผลิตภัณฑ์ ศูนย์สัมมนาหรือที่จัดนิทรรศการ ให้เปิดได้ตรงเวลาปกติ แม้กระนั้นให้งดเว้นการจัดสัมมนา การประชุมสัมมนา รวมทั้งจัดเลี้ยง

5. ห้ามจัดกิจกรรมจับกลุ่มที่มีบุคคลจำนวนรวมกันเกินกว่า 20 คน เว้นแต่ว่าได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ หรือเป็นกิจกรรมในพื้นที่ที่กำหนดให้เป็นสถานกักกันโรค

6. ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ควบคุมสูงสุด เข้าไปตรวจสอบเขตชุมชน ตลาด หรือสถานที่ที่เสี่ยงต่อการระบาด เมื่อพบแหล่งที่มีการระบาดของโรคเป็นกลุ่มก้อน ผู้ว่าราชการจังหวัดอาจดำเนินงานสั่งปิดเขตชุมชน หรือสถานที่ดังที่กล่าวมาข้างต้นไว้ชั่วครั้งชั่วคราว

7. ให้เจ้าหน้าที่จากศูนย์ปฏิบัติงานปรับปรุงสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคงยั่งยืน กระทรวงมหาดไทย หน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวโยง ตั้งจุดตรวจ ด่านตรวจ จุดสกัด เพื่อคัดกรองการเดินทาง ขั้นต่ำ 30 วัน ในทางการติดต่อสื่อสารเข้าออกชายแดนภาคใต้ รวมทั้งกรุงเทวดา-ละแวกใกล้เคียง

8. ให้ราษฎรงดเว้นกิจกรรมทางด้านสังคมที่มีการจับกลุ่ม ในลักษณะการพูดคุย งานจัดเลี้ยงครึกโครมในเขตพื้นที่ขวบคุมสูงสุดรวมทั้งเคร่งครัด เป็นระยะเวลา 30 วัน เว้นแต่ว่าเป็นการจัดพิธีกรรมตามพิธีกรรม
คำบัญชานี้มีผลต้ังแม้กระนั้นวันที่ 28 มิถุนายน พุทธศักราช 2564 เป็นต้นไป

naja1 - ราชกิจจาประกาศ คำสั่งล็อกดาวน์กรุงเทพ-ละแวกใกล้เคียง 4 จังหวัดภาคใต้ มีผล 28 ไม่.ย.

naja2 - ราชกิจจาประกาศ คำสั่งล็อกดาวน์กรุงเทพ-ละแวกใกล้เคียง 4 จังหวัดภาคใต้ มีผล 28 ไม่.ย.

naja3 - ราชกิจจาประกาศ คำสั่งล็อกดาวน์กรุงเทพ-ละแวกใกล้เคียง 4 จังหวัดภาคใต้ มีผล 28 ไม่.ย.

naja4 - ราชกิจจาประกาศ คำสั่งล็อกดาวน์กรุงเทพ-ละแวกใกล้เคียง 4 จังหวัดภาคใต้ มีผล 28 ไม่.ย.

naja5 - ราชกิจจาประกาศ คำสั่งล็อกดาวน์กรุงเทพ-ละแวกใกล้เคียง 4 จังหวัดภาคใต้ มีผล 28 ไม่.ย.

naja6 - ราชกิจจาประกาศ คำสั่งล็อกดาวน์กรุงเทพ-ละแวกใกล้เคียง 4 จังหวัดภาคใต้ มีผล 28 ไม่.ย.