Breaking News

thon - รพ.ธนบุรี เปิดลงทะเบียน “โมเดอร์นา” ดีเดย์ฉีด ต.ค.นี้ คลุมทุกภาคทั่วไทย

รพ.ธนบุรี เปิดลงทะเบียน “โมเดอร์นา” ดีเดย์ฉีด ต.ค.นี้ คลุมทุกภาคทั่วไทย

เครือ รพ.ธนบุรี เปิดลงทะเบียน “โมเดอร์นา” ดีเดย์ฉีด ต.ค.นี้ คลุมทุกภาคทั่วไทย ย้ำวัคซีนมีจำกัด

thonn - รพ.ธนบุรี เปิดลงทะเบียน “โมเดอร์นา” ดีเดย์ฉีด ต.ค.นี้ คลุมทุกภาคทั่วไทย

วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ผู้สื่อข่าวกล่าวว่า โรงพยาบาลจังหวัดธนบุรี เปิดลงทะเบียนแสดงความสนใจฉีดยาโมเดอร์ที่นา สำหรับกรุ๊ปประชาชนทั่วไป โดยให้รายละเอียดคาดว่าพร้อมฉีดเดือน ต.ค.64 ทั้งนี้ วัคซีนโมเดอร์นาที่จะนำเข้ามามีจำนวนจำกัด
โดยจะฉีดยาผ่านโครงข่าย โรงพยาบาลจังหวัดธนบุรี ที่มีอยู่ทั่วประเทศ ดังต่อไปนี้
1.พื้นที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร อย่างเช่น โรงพยาบาลจังหวัดธนบุรี1, โรงพยาบาลจังหวัดธนบุรี2 แล้วก็ โรงพยาบาลจังหวัดธนบุรี บำรุงเมือง
2.ภาคกึ่งกลาง อย่างเช่น โรงพยาบาลจังหวัดธนบุรี บูรณาการ จังหวัดปทุมธานี, โรงพยาบาลประเสริฐ-จังหวัดธนบุรี จังหวัดปทุมธานี, โรงพยาบาลราชจังหวัด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แล้วก็ โรงพยาบาลจังหวัดธนบุรี อู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
3.ภาคเหนือ อย่างเช่น โรงพยาบาลลานที่นา จังหวัดจังหวัดเชียงใหม่
4.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อย่างเช่น โรงพยาบาลอุบลรัตน์ จังหวัดธนบุรี จังหวัดอุบลราชธานี, โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จังหวัดขอนแก่น, โรงพยาบาลร้อยเอ็ด จังหวัดธนบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด แล้วก็ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ จังหวัดธนบุรี จังหวัดกาฬสินธุ์
5.ภาคใต้ อย่างเช่น โรงพยาบาลสิโรรส จ.ยะลา, โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี จังหวัดจังหวัดสงขลา, โรงพยาบาลจังหวัดธนบุรี ทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช แล้วก็ โรงพยาบาลจังหวัดธนบุรี ชุมพร จังหวัดชุมพร
6.ภาคทิศตะวันออก อย่างเช่น โรงพยาบาลสิริเวช จังหวัดจันทบุรี
อย่างไรก็แล้วแต่ ยังไม่มีตัวเลขราคาที่แจ้งชัดออกมา แต่ว่าคาดว่าจะเป็นราคาเดียวกันทั่วประเทศ ตามที่สัมพันธ์โรงหมอเอกชนเคยกำหนดไว้ก่อนหน้านี้ที่ผ่านมา