Breaking News

sso 1 - ประกันสังคม ประกาศ จัดเตรียมฉีดยาเข็ม 2 แอสตร้าฯ ให้ ม.33 วันไหน-เตรียมพร้อมเช่นไร ที่นี่

ประกันสังคม ประกาศ จัดเตรียมฉีดยาเข็ม 2 แอสตร้าฯ ให้ ม.33 วันไหน-เตรียมพร้อมเช่นไร ที่นี่

เตรียมพร้อมผู้ประกันตนมาตรา 33 ก่อนฉีดวัคซีนวัววิด 19 เข็มที่ 2 จัดแจงยังไง ได้ฉีดวันไหน ตรวจดูถึงที่เหมาะนี่

วันที่ 12 เดือนสิงหาคม 2564 สำนักข่าวไทย รายงานว่า พญ.นิธยาพร ลิมปะชนิด รองผู้ประกาศสำนักงานประกันสังคม แจ้งเตรียมพร้อมสำหรับเพื่อการฉีดวัคซีนวัววิด 19 ให้แก่ผู้ประกันตนมาตรา 33 เป็นเข็มที่ 2 ภายหลังจากได้รับวัคซีนเข็มแรกจากประกันสังคมแล้ว ช่วงวันที่ 7 มิถุนายน ที่ผ่านมา โดยมีผู้ประกันตนมาตรา 33 ได้รับวัคซีนเข็มแรกไปแล้วกว่า 1.3 ล้านคน ซึ่งเนื้อหามีดังนี้

sso1 - ประกันสังคม ประกาศ จัดเตรียมฉีดยาเข็ม 2 แอสตร้าฯ ให้ ม.33 วันไหน-เตรียมพร้อมเช่นไร ที่นี่

เริ่มฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 วันไหน ได้รับวัคซีนแบรนด์ใด ?

– เริ่มฉีดในวันที่ 16 เดือนสิงหาคม 2564 เป็นต้นไป เป็นวัคซีนแบรนด์แอสตร้าเซนเนก้าทั้งหมด โดยแบ่งผู้ประกันตนตามสูตรการฉีด สูตรแรก (AZ+AZ)เป็นผู้ประกันตนที่ได้รับวัคซีนเข็มที่ 1 เป็นแอสตร้าเซนเนก้า และก็จะถึงกำหนดฉีดเข็ม 2 ด้านใน 12-16 สัปดาห์ ก็จะเป็นวัคซีนแบรนด์แอสตร้าเซนเนก้าดังเดิม

– ผู้ประกันตนในพื้นที่จังหวัดกรุงเทพมหานครที่ได้รับเข็ม 1 เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน – 21 กรกฎาคม 2564 จะได้รับเข็ม 2 เมื่อวันที่ 16 เดือนสิงหาคม – 28 กันยายน 2564

– ส่วนกรุ๊ปฉีดสูตร 2 (SV+AZ) แบบฉีดสลับวัคซีน ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ช่วงวันที่ 12 กรกฎาคม 2564เป็นผู้ประกันตนที่ได้รับวัคซีนเข็มแรกเป็นแบรนด์สิโนแวค จะได้รับเข็ม 2 ด้านใน 3-4 สัปดาห์ เป็นแบรนด์แอสตร้าเซนเนก้าทั้งหมดเช่นเดียวกัน

– สำหรับผู้ประกันตนในพื้นที่จังหวัดกรุงเทพมหานครที่ได้รับเข็ม 1 เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม – 6 เดือนสิงหาคม 2564 จะได้รับเข็ม 2 เมื่อวันที่ 16-27 เดือนสิงหาคม 2564

– ผู้ประกันตนมาตรา 33 ในกรุ๊ปจังหวัดภาคผลิตสำคัญ 5 จังหวัด อาทิเช่น จังหวัดนนทบุรี, จังหวัดปทุมธานี, อยุธยา, จังหวัดสมุทรสาคร และก็จังหวัดนครปฐม ที่ได้รับวัคซีนตามสูตร 2 (SV+AZ) เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม – 13 เดือนสิงหาคม 2564 จะได้รับเข็ม 2 เป็นแบรนด์แอสตร้าเซนเนก้า เมื่อวันที่ 16-27 เดือนสิงหาคม 2564
การนัดหมายฉีดวัคซีน

สำนักงานประกันสังคมจะส่งแจ้งนัดให้ผู้ประกันตนรู้ล่วงหน้าผ่าน SMS โดยได้จัดแจงศูนย์ฉีดวัคซีนกระจัดกระจายทั่วพื้นที่จังหวัดกรุงเทพมหานครทั้งยัง 12 เขตความรับผิดชอบ รวม 26 จุดฉีด และก็ทั้งยัง 5 จังหวัดเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้ว

หากไม่ได้รับ SMS จำเป็นต้องทำเช่นไร ?

หากผู้ประกันตนอยู่ในกรุ๊ปที่ได้รับวัคซีนเข็ม 2 ตามที่มีการกำหนดข้างต้น แม้กระนั้นไม่ได้รับ SMS นัด สามารถตรวจดูวันนัดฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 ถึงที่เหมาะหน้าเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th หากไม่เจอข้อมูล ขอให้รีบแจ้งเจ้านาย หรือ HR บริษัท ด่วน หรือหากมีข้อสงสัย ติดต่อสายด่วน 1506 ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง
sso2 - ประกันสังคม ประกาศ จัดเตรียมฉีดยาเข็ม 2 แอสตร้าฯ ให้ ม.33 วันไหน-เตรียมพร้อมเช่นไร ที่นี่

การเตรียมตัวก่อนฉีดวัคซีน

– นอนหลับพักให้เพียงพอ

– งดการบริหารร่างกายหนัก

– สวมเสื้อที่สบายสำหรับในการฉีด อย่างเช่น เสื้อแขนสั้น

– จัดแจงบัตรประจำตัวประชาชน (ตัวจริง) ประจำตัวมาด้วยในวันที่ฉีดวัคซีน และก็มาให้ทันตามกำหนดนัด