Breaking News

water2 - ปทุมธานี มีหนังสือด่วนที่สุด แจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังเหตุการณ์น้ำหลาก 24 ชม.

ปทุมธานี มีหนังสือด่วนที่สุด แจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังเหตุการณ์น้ำหลาก 24 ชม.

ช่วงวันที่ 26 กันยายน นายสุวจนะ รอดเรือง ณ หนองคาย รองผู้ว่า ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าฯปทุมธานี มีหนังสือ แจ้งนายกอบจ.และก็ ผู้อำนวยการทุกอำเภอ ระบุว่า

ด้วยกองอำนวยการปกป้องและก็บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานี ได้รับแจ้งจากกรมชลประทาน ว่าที่ผ่านมามีฝนตกสะสม สม่ำเสมอบริเวณเมืองไทยตอนบน และก็อต.เดาว่า ในช่วงวันที่ 26 – 30 กันยายน 2564 ร่องมรสุมจะเลื่อนลงไปพิงผ่านภาคกลางตอนใต้ ทําให้ยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณภาคกลาง และก็ส่งผลให้มีจำนวนน้ำไหลลงเหนือเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรามากยิ่งขึ้น

โดยเดาจำนวนน้ำไหลผ่าน สถานีวัดน้ำจังหวัดนครสวรรค์ ราว 2,400 – 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ซึ่งกรมชลประทาน ได้ใช้การบริหารจัดแจงน้ำ รวมถึงตัดต้นน้ำลำธารเข้าพื้นที่ลุ่มต่ำทั้งคู่ฝั่ง แต่ยังคงจําเป็นจำเป็นต้องปรับเพิ่มปริมาณน้ำ ไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาอยู่ระหว่าง 2,000 – 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที โดยจะค่อยๆทยอยเพิ่มการระบายน้ำเป็นลําดับ ซึ่งจะส่งผลให้ระดับน้ำท้ายน้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นจากปัจจุบันราว 0.30 – 1.00 เมตร ในช่วงวันที่ 26 – 29 กันยายน 2564

ปภ.ปทุมธานี ตรึกตรองแล้วเพื่อเป็นการตระเตรียม ความพร้อมรับสถานการณ์ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว ขอให้ท่านดําเนินการ ดังนี้

1.) โฆษณาแจ้งเตือนราษฎรในพื้นที่เสี่ยงอาศัยอยู่ริมน้ำเจ้าพระยา เกษตรกร ที่ประกอบอาชีพประมง เพาะปลูก หรือเลี้ยงสัตว์บริเวณริมแม่น้ําเจ้าพระยา บริษัทห้างร้าน ที่ประกอบกิจการ ในแม่น้ำเจ้าพระยา ยกตัวอย่างเช่น งานก่อสร้างเขื่อนปกป้องฝั่ง แพร้านอาหาร ฯลฯ ร่วมทั้งยังราษฎรที่อาศัยอยู่ ในพื้นที่ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา รู้ถึงสถานการณ์น้ำปัจจุบัน และก็ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด

2.) กําชับผู้อํานวยการท้องถิ่นในพื้นที่ให้เฝ้าระวัง ติดตามสถานการณ์ข้อมูลข่าวสารตลอด 1 วัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ที่น้ำตอนบนไหลผ่าน (น้ำเหนือ) และก็มีฝนตกสะสม และประสานการกระทำกับหน่วยงานที่ เกี่ยวเนื่องในพื้นที่เตรียมตัว กําลังพล วัสดุ เครื่องไม้เครื่องมือ เครื่องจักร และก็ยานพาหนะ ให้พร้อมปฏิบัติงาน อํานวยความสบาย และก็ให้ความให้การช่วยเหลือราษฎร ตลอด 1 วัน

3.) แม้เกิดสาธารณภัยขึ้นในพื้นที่ให้รายงานสถานการณ์ และก็การให้ความให้การช่วยเหลือในเบื้องต้น ให้กองอํานวยการปกป้องและก็บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดรู้ทันที่ เบอร์โทร 02-581-3120

4.) ให้แจ้งผู้อํานวยการองค์กรดูแลส่วนท้องถิ่นในพื้นที่รู้ และก็ถือปฏิบัติ

water - ปทุมธานี มีหนังสือด่วนที่สุด แจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังเหตุการณ์น้ำหลาก 24 ชม.