Breaking News

money 1 - ตรวจทานสิทธิ์ โอนเงิน "ประกันรายได้ข้าวปี 64/65" เงินทยอยเข้าแล้ว

ตรวจทานสิทธิ์ โอนเงิน “ประกันรายได้ข้าวปี 64/65” เงินทยอยเข้าแล้ว

วิธีวิเคราะห์สิทธิ์ โอนเงิน “รับรองรายได้ข้าวปี 64/65” ทั้งนี้เงินทยอยเข้าบัญชีแล้ว หากไม่พบข้อมูลจำต้องติดต่อหน่วยงานที่รับขึ้นบัญชีเกษตรกรตามจำพวกพืชที่ได้รับสิทธิ์ตามโครงการ

จากกรณี คณะรัฐมนตรี (คณะรัฐมนตรี) เห็นด้วยให้ ธ.ก.ส. ดำเนินโครงการรับรองรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65 วงเงินรวม 13,225 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว รวมทั้งคุ้มครองการเสี่ยงด้านราคาไม่ให้ประสบเจอกับปัญหาขาดทุน ลดภาระค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาราคาผลผลิตเสื่อมถอยจากสถานการณ์เศรษฐกิจโลก การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส “วัววิด-19” รวมทั้งน้ำท่วม ทั้งที่กลไกตลาดยังคงดำเนินงานเป็นปกติ โดยรับรองรายได้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว 5 จำพวก ตัวอย่างเช่น

ข้าวเปลือกหอมมะลิ ตันละ 15,000 บาท ครอบครัวละไม่เกิน 14 ตัน
ข้าวเปลือกหอมมะลินอกเขต ตันละ 14,000 บาท ครอบครัวละไม่เกิน 16 ตัน
ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 10,000 บาท ครอบครัวละไม่เกิน 30 ตัน
ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ตันละ 11,000 บาท ครอบครัวละไม่เกิน 25 ตัน
ข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 12,000 บาท ครอบครัวละไม่เกิน 16 ตัน
ในตอนที่ไทม์ไลน์การโอนเงิน แบ่งเป็น

งวดที่ 1 ชำระเงินวันที่ 9 พ.ย. 2564
งวดที่ 2 ชำระเงินวันที่ 10 พ.ย. 2564

สำหรับ หลักเกณฑ์การชำระเงินรับรองรายได้ เกษตรกรควรต้องขึ้นบัญชีเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2564/65 กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมทั้งจำต้องแจ้งวันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยว เพื่อใช้เป็นข้อมูลขณะที่เกษตรกรจะได้รับสิทธิ์ทดแทน

ส่วนวิธีการวิเคราะห์สิทธิ์โครงการรับรองรายได้เกษตรกร ปีการผลิต 2564/65

1. เข้าเว็บไซต์ chongkho.inbaac.com
2. กรอกเลขประจำตัวพสกนิกร พร้อมกดค้นหา
3. หากผู้ที่ลงทะเบียนเสร็จ รวมทั้งได้รับเงินแล้ว จอจะแสดงผลลัพธ์ “โอนเงินเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้ว” หากไม่พบข้อมูลการขึ้นบัญชี จำต้องติดต่อหน่วยงานที่รับขึ้นบัญชีเกษตรกรตามจำพวกพืชที่ได้รับสิทธิ์ตามโครงการ