Breaking News

sompong - ด่วน! "น้องชาย" เปิดเผย ความเห็น มส. ชี้ความประพฤติ "พระมหาสมปอง" ไม่ใช่ธุระพระสงฆ์

ด่วน! “น้องชาย” เปิดเผย ความเห็น มส. ชี้ความประพฤติ “พระมหาสมปอง” ไม่ใช่ธุระพระสงฆ์

นายน้องชาย นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผย มติ มส. ชี้ความประพฤติปฏิบัติ “พระมหาสมปอง” ไม่ใช่กิจสงฆ์ รีวิวอาหารเสริม -เข้าเกณฑ์ให้ความเห็นด้านการเมือง ไม่เหมาะสม เสนอให้ พศาสตราจารย์ปฏิบัติการสอบด่วน

วันที่ 4 เดือนพฤษภาคม นายน้องชาย นาคาศัย รัฐมนตรีประจำนร พูดถึงในกรณีที่พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต วัดสร้อยทองคำ ให้ความเห็นการทำงานของรัฐบาลตอนสถานการณ์โควิด-19 ผ่านสื่อหนทางต่างๆทั้งมีการกระทำโปรโมทประชาสัมพันธ์ขายสินค้า (ปุ๋ยน้ำ) ออกสื่อสังคมออนไลน์ ว่า ตนได้ออกคำสั่งให้ที่ทำการพุทธศาสนาแห่งชาติ เสนอเรื่องนี้ต่อห้องประชุมมหาเถรสัมพันธ์เพื่อตรึกตรองความเห็นต่อการแสดงออกที่ไม่เหมาะสมดังที่กล่าวถึงมาแล้ว ซึ่งถือว่าไม่เป็นกิจของวัด
นายน้องชาย กล่าวว่า ล่าสุด ห้องประชุมมหาเถรสัมพันธ์ ครั้งที่ 11/2564 ตอนวันที่ 30 ม.ย. 2564 มีมติมีความเห็นว่า พฤติกรรมดังที่กล่าวถึงมาแล้วของพระมหาสมปองเข้าเกณฑ์การลงความเห็นด้านการเมือง และก็เป็นการให้ความเห็นที่ไม่เหมาะสม และก็มอบหมายให้ที่ทำการพุทธศาสนาแห่งชาติประสานพระสังฆาธิการที่เกี่ยวปฏิบัติการถัดไป
นายน้องชาย กล่าวว่า ตนกำชับให้ที่ทำการพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศาสตราจารย์) รีบปฏิบัติการตามมติมหาเถรสัมพันธ์ (มส.) โดยด่วน โดยให้ประสานเจ้าอาวาสวัดสังกัดเดิม รวมถึงหัวหน้าคณะสงฆ์ดูแลสงฆ์ที่เกี่ยว พร้อมสำรวจความประพฤติปฏิบัติของสงฆ์ที่มีการกระทำที่ไม่ใช่กิจของวัด เพื่อไม่ให้เกิดความเสื่อมเสียแวดวงสงฆ์และก็พุทธศาสนา.