Breaking News

police 1 - ด่วน! คำบัญชาตั้งตร. ระดับ รองผบก.-ผู้กำกับการ วาระ64 คลอดแล้ว เช็กชื่อเลย

ด่วน! คำบัญชาตั้งตร. ระดับ รองผบก.-ผู้กำกับการ วาระ64 คลอดแล้ว เช็กชื่อเลย

ด่วน ผู้บังคับบัญชาตร. ลงชื่อคำบัญชาตั้ง ตร. ระดับ รองผบก.-ผู้กำกับการ ย้ายราบเดิม ทั่วทั้งประเทศแล้ว วาระรายปี 2564 จัดแจงเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ สท.

วันที่ 16 เดือนพฤศจิกายน2564 ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) รายงานข่าวแจ้งว่า พล.ต.อำเภอสุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บังคับบัญชาตร. ลงชื่อคำบัญชาตั้งเจ้าหน้าที่รัฐตำรวจให้ดำรงตำแหน่งต่างๆระดับ รองผบก. แล้วก็ ผู้กำกับการ วาระรายปี 2564

โดย สำนักงานกำลังพล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สกพ.) อยู่ระหว่างตรวจทานความถูกต้องแน่ใจสมบูรณ์ เมื่อผ่านการตรวจทานเสร็จ จะส่งคำบัญชาดังที่ได้กล่าวมาแล้วไปยัง กองสั่งการสารนิเทศ (สท.) เพื่อทาง สท. นำคำบัญชาดังที่ได้กล่าวมาแล้วไปลงประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของ สท. ให้ทุกหน่วยทราบต่อไป

ดังนี้ สำนักงานกองสารนิเทศ ได้เตรียมพร้อมให้ตำรวจที่รับผิดชอบไว้ ถ้าหากทาง สกพ. ส่งคำบัญชาตั้งดังที่ได้กล่าวมาแล้วมาให้ ก็จะลงประกาศเผยแพร่ให้ทุกหน่วยทราบในทันที แม้กระนั้น สามารถตรวจสอบรายนามการตั้งโยกย้ายเจ้าหน้าที่รัฐตำรวจวาระรายปี 2564 ระดับ รอง ผบก. ถึงระดับ สว. ได้ผ่านทางเว็บไซต์ https://saranitet.police.go.th/news