Breaking News

non5 - “จังหวัดนนทบุรี” คลายล็อกดาวน์เปิด-ปิด สถานที่แบบข้อแม้ ที่แห่งใดบ้าง เช็กเลย

“จังหวัดนนทบุรี” คลายล็อกดาวน์เปิด-ปิด สถานที่แบบข้อแม้ ที่แห่งใดบ้าง เช็กเลย

“นนทบุรี” ผ่อนปรนมาตรการล็อกดาวน์ ให้เปิดสถานที่ 11 ประเภทได้แบบมีเงื่อนไข เริ่มวันนี้วันแรก พร้อมเปิดเผยสถานที่ปิดให้บริการชั่วคราว 31 แห่ง

เพจเฟซบุ๊กศูนย์ข้อมูลวัววิด-19 นนทบุรี ได้โพสต์เนื้อความว่า ล่าสุดมีคำบัญชาจังหวัดนนทบุรี ที่ 2415/2564 ระบุวันที่ 31 ส.ค. 2564เรื่อง สั่งปิดสถานที่ชั่วครั้งชั่วคราว (ฉบับที่ 62) รวมถึงมีการผ่อนคลายล็อกดาวน์คำบัญชาปิดสถานที่ชั่วครั้งชั่วคราวนิดหน่อยเพื่อป้องกันไม่ให้มีการแพร่เชื้อไวรัสวัววิด-19 ในข้างตอนนี้สาธารณสุขได้ประเมินสถานการณ์ค่อนข้างจะทรงตัวรวมทั้งมีลักษณะท่าทางคลี่คลายในททางที่ดีขึ้นถึงแม้ปริมาณคนป่วยรุนแรงในระดับสูง ซึ่งได้ผลสำเร็จสะสมมาจากการติดเชื้อในตอนที่ผ่านมา แต่ผู้ติดเชื้อรายใหม่ในทุกวันมีปริมาณต่ำลง โดยตลอดประกอบกับคนที่ได้รับการรักาพยาบาลจนกระทั่งหายป่วยมีจำนวนไม่ใช่น้อยขึ้น

non - “จังหวัดนนทบุรี” คลายล็อกดาวน์เปิด-ปิด สถานที่แบบข้อแม้ ที่แห่งใดบ้าง เช็กเลย

non2 - “จังหวัดนนทบุรี” คลายล็อกดาวน์เปิด-ปิด สถานที่แบบข้อแม้ ที่แห่งใดบ้าง เช็กเลย

non3 - “จังหวัดนนทบุรี” คลายล็อกดาวน์เปิด-ปิด สถานที่แบบข้อแม้ ที่แห่งใดบ้าง เช็กเลย

non4 - “จังหวัดนนทบุรี” คลายล็อกดาวน์เปิด-ปิด สถานที่แบบข้อแม้ ที่แห่งใดบ้าง เช็กเลย