Breaking News

krm - ครม.ทราบ เขยื้อนแนวทางรัฐบาล จว.ฝั่งอันดามัน สร้างความแข็งแกร่งฐานราก

ครม.ทราบ เขยื้อนแนวทางรัฐบาล จว.ฝั่งอันดามัน สร้างความแข็งแกร่งฐานราก

ครม.รับรู้ เคลื่อนแผนการรัฐบาล จว.ฝั่งอันดามัน สร้างความแข็งแกร่งฐานราก-ปรับปรุงระบบองค์ประกอบเบื้องต้น-ยกระดับคุณภาพชีวิต ประชาชน ด้าน ‘นายกฯ’ ย้ำ รัฐมนตรีนำแผนการไปสู่การปฎิบัติ

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 16 พฤศจิกายน ที่เซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์โซฟิเทล กระบี่ โภคินธรา กอล์ฟ แอนด์ สปา รีสอร์ท นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองพิธีกรประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลประชุมคณะรัฐมนตรี อย่างเป็นทางการนอกสถานที่ (ครม.สัญจร) ที่ จ.กระบี่ ว่า ครม.รับรู้การลงพื้นที่ดูงานของ ครม.ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ยกตัวอย่างเช่น กระบี่ จังหวัดตรัง พังงา จังหวัดภูเก็ต ระนอง แล้วก็จังหวัดสตูล เพื่อขับแผนการแล้วก็โครงการที่สำคัญของรัฐบาลในมิติต่างๆเป็นต้นว่า การพัฒนาเศรษฐกิจแล้วก็ความสามารถสำหรับการชิงชัยของไทย เป็นต้นว่า โครงการปรับปรุงท่าอากาศยานระนอง ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่ โครงการปรับปรุงปรับปรุงท่าเรือจังหวัดภูเก็ต แล้วก็โครงการนำสายสื่อสารลงดิน บริเวณจุดท่องเที่ยว แล้วก็ก่อสร้างท่าเรืออ่าวมาหยาบริเวณจุดท่องเที่ยวเกาะพีพี และก็สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์จากการเกษตร ผ่านโครงการปรับปรุงธุรกิจบริการดินแล้วก็ปุ๋ยเพื่อชุมชน โครงการยกระดับเกษตรแปลงใหญ่ โครงการเพิ่มค่าแล้วก็ปรับปรุงสินค้าเพื่อสุขภาพแล้วก็ความสวยสดงดงามจากสินค้าการเลี้ยงหอยมุก การพัฒนาสร้างความแข็งแกร่งจากฐานราก โดยปรับปรุงกลุ่มโอท็อป แล้วก็วิสาหกิจชุมชน แล้วก็โครงการรับรองรายได้เกษตรกรผู้ปลูกยางพาราแล้วก็ปาล์มน้ำมัน โดยปรับปรุงระบบที่ดินสำหรับเลี้ยงชีพแล้วก็ลดความเหลื่อมล้ำด้านการถือสิทธิ์ที่ดิน สำหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขต ส.เปรียญภ. 4-01 จัดการกับปัญหาที่ดินแล้วก็ที่พักที่อาศัย รวมถึงโครงการบ้านมั่นคง และก็การพัฒนาระบบสาธารณสุข มีมาตรการเฝ้าระวัง คุ้มครองแล้วก็การดูแลรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พร้อมกันกับการทำงานของอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้านกับการส่งเสริมการใช้สมุนไพรในชุมชน

การปรับปรุงศักภาพคนไทยทุกช่วงวัย ทำโครงการ NFE Data Map : ปักหมุดสร้างช่องทางทางการศึกษาของผู้ทุพพลภาพแล้วก็ไม่ค่อยได้รับโอกาศ แล้วก็จัดแจงศึกษาอาชีวศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ผลักดันบริหารจัดแจงน้ำทั้งระบบ แหล่งน้ำชุมชน ด้วยโครงการการว่าจ้างก่อสร้างขุดลอกแล้วก็บำรุงรักษาชายฝั่งทะเลแล้วก็บริเวณร่องน้ำกันจังหวัดตรัง
การปฏิสังขรณ์ทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็สภาพแวดล้อมเพื่อสร้างการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน

นางสาวรัชดาพูดว่า รัฐบาลทำงานตามที่มีความสำคัญในการรบชาติด้านการผลิตความสามารถสำหรับการชิงชัยแล้วก็ที่มีความสำคัญในการรบชาติ 1.ด้านการพัฒนาแล้วก็เสริมสร้างประสิทธิภาพทรัพยากรมนุษย์ โดยบูรณาการการทำงานด้วยกันระหว่างกระทรวง แล้วก็ส่วนราชการ นอกจากนั้น ปรับปรุงคุณภาพด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานอย่างยั่งยืน ทั้งเครือข่ายคมนาคมทางถนนหนทาง การจัดการจัดแจงหายนะ ติดตามหัวข้อปัญหาการปรับปรุงองค์ประกอบเบื้องต้น 2.การพัฒนาระบบแล้วก็สร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าภาคเกษตร ประมง แล้วก็ปศุสัตว์ ที่มีประสิทธิภาพในพื้นที่ เพื่อให้ชุมชนเกิดความแข็งแกร่งอย่างยั่งยืน ด้วยการเยี่ยมเยียนชมวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตร ตรวจตราพื้นที่ที่ได้รับการผลักดันจากกองทุนผลักดันการอนุรักษ์พลังงาน แล้วก็ 3.การเสริมสร้างแล้วก็ปรับปรุงประสิทธิภาพเงินลงทุนมนุษย์เพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่ยืนนาน ติดตามโครงการปรับปรุงที่พักที่อาศัยเพียงพอ การทำงานตามแผนการการจัดการศึกษาทุกระดับชั้น การศึกษานอกระบบแล้วก็การศึกษาเล่าเรียนตามสบาย ฯลฯ ดังนี้ นายกรัฐมนตรีกำชับให้รัฐมนตรีที่เกี่ยวโยงนำข้อสรุปจากการลงพื้นที่เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติต่อไป