Breaking News

50 - "คนละครึ่งเฟส 4" มีลุ้น คลังจ่อชง คณะรัฐมนตรีอาทิตย์หน้า หลังนายกรัฐมนตรีปลื้ม

“คนละครึ่งเฟส 4” มีลุ้น คลังจ่อชง คณะรัฐมนตรีอาทิตย์หน้า หลังนายกรัฐมนตรีปลื้ม

พสกนิกรรอลุ้นเลย โครงการ “คนละครึ่งเฟส 4” กระทรวงการคลังจ่อชงเข้าคณะรัฐมนตรีสัปดาห์หน้า ข้างหลังนายกรัฐมนตรีปลาบปลื้มชี้ช่วยให้พสกนิกรกล้าใช้สอยมากขึ้น

อัปเดตปัจจุบันความคืบหน้าโครงการคนละครึ่งซึ่งเป็นโครงการที่รัฐบาลออกมาเพื่อกระตุ้นการใช้สอยภายในประเทศ ช่วยทุเลาภาระค่าใช้สอยกับภาคพสกนิกร รวมทั้งช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้ร้านค้ารายย่อยทั่วประเทศ ซึ่งมีเป้าหมายให้พสกนิกรลงทะเบียนอยู่ที่ 10 ล้านคนร่วมกัน โดยจากการปฏิบัติงานโครงการคนละครึ่งในแต่ละระยะก่อนหน้าที่ผ่านมาจัดว่าได้รับผลตอบรับจากพสกนิกรออกจะดี พสกนิกรสามารถออกมาใช้สอยเพิ่มมากยิ่งขึ้น ประกอบกับช่วงโค้งสุดท้ายของปี รัฐบาลก็เลยบากบั่นกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงโค้งสุดท้าย ผ่านโครงการรวมทั้งมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ที่นานัปการ รวมทั้งแน่นอนว่าโครงการครึ่งละครึ่งเป็นโครงการที่ได้รับการตอบรับจากพสกนิกรออกจะดี

ตอนนี้โครงการคนละครึ่งเฟส 3 มีผู้ใช้สิทธิสะสม 24.81 ล้านคน ยอดใช้จ่ายสะสม 82,670.2 ล้านบาท แบ่งเป็นส่วนที่พสกนิกรจ่ายสะสม 42,032.9 ล้านบาท รวมทั้งเมืองร่วมจ่ายสะสม 40,637.3 ล้านบาท
แม้กระนั้นมีกระแสข่าวออกมาว่า กระทรวงการคลังจะชง โครงการคนละครึ่ง ให้คณะรัฐมนตรี (คณะรัฐมนตรี) ตรึกตรองอีกครั้งสำหรับในการสัมมนา คณะรัฐมนตรีในวันอังคารที่ 19 ต.ค. 2564 พสกนิกรรอลุ้นได้เลยอาจจะเป็นไปได้ว่าจะมีการไตร่ตรองเคาะโครงการคนละครึ่งเฟส 4 แน่นอน

เนื่องด้วยพล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชะ นายกฯรวมทั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม สรรเสริญที่พสกนิกรมีการปรับพฤติกรรมรวมทั้งทยอยออกมาดำรงชีวิตแบบวิถีใหม่กันแล้ว มาตรการต่างๆที่รัฐบาลวางไว้ ทำให้วันนี้ทุกๆอย่างเริ่มคลี่คลายรวมทั้งเศรษฐกิจกำลังพอดีขึ้นเรื่อยๆโดยยอดการใช้จ่ายโครงการสะสมผ่านฟู้ดเดลิเวอปรี่แพลตฟอร์มปัจจุบัน เพียง 4 วันแรก (4 –7 ต.ค. 2564) ของโครงการคนละครึ่งระยะที่ 3 มีการใช้จ่ายสะสม 112.4 ล้านบาท แบ่งเป็นเงินที่พสกนิกรจ่าย 57.9 ล้านบาท รวมทั้งเมืองร่วมจ่าย 54.5 ล้านบาท ส่วนโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้มีการใช้จ่ายสะสม 94,703 บาท แล้ว