Breaking News

3_1

คนถามสอบ GAT/PAT ถ้าติดโควิดหายไม่ทันทำยังไง เพจ TCAS ตอบแบบงี้ ทำนักเรียนเข่าทรุด

เริ่มเปิดสมัครสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ TCAS65 สอบจริงเดือน มี.ค. 65 เจอดราม่า คนถามติดโควิด-19 ทำอย่างไร กลับได้คำตอบชักชวนอึ้ง จะไม่แคร์อนาคตของชาติเลยเหรอ

ความก้าวหน้า TCAS65 สำหรับการสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ เปิดให้สมัครสอบแล้วตั้งแต่ 21 ม.ค. – 9 เดือนกุมภาพันธ์ 2565 โดยกำหนดวันสอบ GAT/PAT วันที่ 12-15 เดือนมีนาคม 2565 และสอบวิชาสามัญ 19-20 เดือนมีนาคม 2565

อย่างไรก็แล้วแต่ จากสถานการณ์โควิด-19 เบื้องต้น เมื่อวันที่ 19 ม.ค. 2565 ทาง TCAS ได้ออกมาตรคุ้มครองป้องกันโควิด-19 สำหรับสนามสอบ ดังนี้

1. จัดแจงห้องสอบพิเศษ 2 ห้อง โดยห้องที่ 1 สำหรับแยกสอบคนที่มีอุณหภูมิสูงยิ่งกว่า 37.5 องศา หรือมีลักษณะอยู่ในข่ายถูกสงสัย โดยจัดแจงห้องสอบที่มีสภาพเปิดโล่ง อากาศถ่ายเทได้ดี และจัดโต๊ะให้มีระยะห่างกันไม่น้อยว่า 1.5 เมตร และห้องที่ 2 สำหรับแยกสอบคนที่มีลักษณะป่วยไข้ทั่วๆไป หรือได้รับบาดเจ็บ ถ้าหากระหว่างสอบมีผู้เข้าสอบรายใดมีลักษณะป่วยไข้ หรือเจ็บป่วย เมื่อวัดปรอทแล้วสูงเกินกำหนด ให้ดำเนินงานแยกสอบผู้เข้าสอบรายดังกล่าวในห้องพิเศษห้องที่ 1 และสนามสอบจัดแจงหน้ากากอนามัยเพิ่มอีกให้ทุกคนที่สอบในห้องพิเศษ 1 สำหรับผู้อยู่ในข่ายสงสัย

2. จัดแจงจุดคัดกรอง (วัดปรอทและสังเกตอาการ) และตรวจการสวมหน้ากากอนามัย สำหรับผู้เดินทางมายังสนามสอบทุกคน

3. จัดแจงจุดล้างมือแอลกอฮอล์ หรือสบู่ล้างมือ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เข้าสอบและเจ้าหน้าที่ประจำสนามสอบในวันสอบ

4. จัดแจงพื้นที่เพื่อการเว้นระยะห่างทางสังคม อาทิเช่นจุดพักรอ จุดรับประทานอาหาร และแนะนำให้สวมหน้ากากอนามัย 2 ชั้น และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์หรือสบู่ล้างมือ ในตอนที่อยู่ในสนามสอบ

5. ให้คณะกรรมการปฏิบัติการระดับสนามสอบและผู้ปฏิบัติการในสนามสอบทุกคน จะต้องได้รับวัคซีนโควิด อย่างต่ำ 2 เข็ม และทำแบบประเมินความเสี่ยงโรคติดโควิด-19 ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข ก่อนวันเริ่มสอบ และคัดกรองเฉพาะผู้มีความเสี่ยงต่ำสำหรับในการร่วมทำงานในสนามสอบ

6. ดำเนินงานตามมาตรการคุ้มครองป้องกันโรคฯ (เพิ่มอีก) ที่กำหนดโดย ศบค. และหน่วยงานระดับจังหวัดหรือระดับพื้นที่

1 1 - คนถามสอบ GAT/PAT ถ้าติดโควิดหายไม่ทันทำยังไง เพจ TCAS ตอบแบบงี้ ทำนักเรียนเข่าทรุด

เริ่มเปิดสมัครสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ TCAS65 สอบจริงเดือน มี.ค. 65 เจอดราม่า คนถามติดโควิด-19 ทำอย่างไร กลับได้คำตอบชักชวนอึ้ง จะไม่แคร์อนาคตของชาติเลยเหรอ

สอบ GAT PAT

ความก้าวหน้า TCAS65 สำหรับการสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ เปิดให้สมัครสอบแล้วตั้งแต่ 21 ม.ค. – 9 เดือนกุมภาพันธ์ 2565 โดยกำหนดวันสอบ GAT/PAT วันที่ 12-15 เดือนมีนาคม 2565 และสอบวิชาสามัญ 19-20 เดือนมีนาคม 2565

อย่างไรก็แล้วแต่ จากสถานการณ์โควิด-19 เบื้องต้น เมื่อวันที่ 19 ม.ค. 2565 ทาง TCAS ได้ออกมาตรคุ้มครองป้องกันโควิด-19 สำหรับสนามสอบ ดังนี้

1. จัดแจงห้องสอบพิเศษ 2 ห้อง โดยห้องที่ 1 สำหรับแยกสอบคนที่มีอุณหภูมิสูงยิ่งกว่า 37.5 องศา หรือมีลักษณะอยู่ในข่ายถูกสงสัย โดยจัดแจงห้องสอบที่มีสภาพเปิดโล่ง อากาศถ่ายเทได้ดี และจัดโต๊ะให้มีระยะห่างกันไม่น้อยว่า 1.5 เมตร และห้องที่ 2 สำหรับแยกสอบคนที่มีลักษณะป่วยไข้ทั่วๆไป หรือได้รับบาดเจ็บ ถ้าหากระหว่างสอบมีผู้เข้าสอบรายใดมีลักษณะป่วยไข้ หรือเจ็บป่วย เมื่อวัดปรอทแล้วสูงเกินกำหนด ให้ดำเนินงานแยกสอบผู้เข้าสอบรายดังกล่าวในห้องพิเศษห้องที่ 1 และสนามสอบจัดแจงหน้ากากอนามัยเพิ่มอีกให้ทุกคนที่สอบในห้องพิเศษ 1 สำหรับผู้อยู่ในข่ายสงสัย

2. จัดแจงจุดคัดกรอง (วัดปรอทและสังเกตอาการ) และตรวจการสวมหน้ากากอนามัย สำหรับผู้เดินทางมายังสนามสอบทุกคน

3. จัดแจงจุดล้างมือแอลกอฮอล์ หรือสบู่ล้างมือ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เข้าสอบและเจ้าหน้าที่ประจำสนามสอบในวันสอบ

4. จัดแจงพื้นที่เพื่อการเว้นระยะห่างทางสังคม อาทิเช่นจุดพักรอ จุดรับประทานอาหาร และแนะนำให้สวมหน้ากากอนามัย 2 ชั้น และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์หรือสบู่ล้างมือ ในตอนที่อยู่ในสนามสอบ

5. ให้คณะกรรมการปฏิบัติการระดับสนามสอบและผู้ปฏิบัติการในสนามสอบทุกคน จะต้องได้รับวัคซีนโควิด อย่างต่ำ 2 เข็ม และทำแบบประเมินความเสี่ยงโรคติดโควิด-19 ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข ก่อนวันเริ่มสอบ และคัดกรองเฉพาะผู้มีความเสี่ยงต่ำสำหรับในการร่วมทำงานในสนามสอบ

6. ดำเนินงานตามมาตรการคุ้มครองป้องกันโรคฯ (เพิ่มอีก) ที่กำหนดโดย ศบค. และหน่วยงานระดับจังหวัดหรือระดับพื้นที่

สอบ GAT PAT

ข้อเสนอแนะสำหรับผู้เข้าสอบเพื่อคุ้มครองป้องกันโควิด-19

– แนะนำให้ใส่หน้ากากสองชั้นทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ฉีดยาไม่ครบสองเข็ม

– ไม่แนะนำให้ผู้ปกครองหรือผู้ติดตามเข้ามาในสนามสอบ

– ผู้เข้าสอบควรเตรียมอาหารช่วงเวลากลางวันมารับประทานเอง หรือซื้อของกินแบบกล่องที่สนามสอบจัดจำหน่าย และรับประทานอาหารในที่โล่งแจ้งห่างจากผู้อื่นที่สนามสอบจัดไว้ให้

– ไม่สนทนากันระหว่างรับประทานอาหาร

อย่างไรก็แล้วแต่ ล่าสุด (20 ม.ค.) ผู้ใช้ทวิตเตอร์ท่านหนึ่ง ออกมาเผยแชตที่สอบถามเพจ Mytcas.com เพจอย่างเป็นทางการของ TCAS ถึงคำถามว่า ถ้าหากติดโควิดก่อนวันสอบ และหายไม่ทันวันสอบ ต้องทำอย่างไร

ปรากฏว่า แอดไม่นเพจ Mytcas.com ให้คำตอบว่า “สอบปีถัดไป หรือไม่ก็เลือกสาขาที่ไม่จำเป็นที่จะต้องใช้คะแนนสอบ”

2 - คนถามสอบ GAT/PAT ถ้าติดโควิดหายไม่ทันทำยังไง เพจ TCAS ตอบแบบงี้ ทำนักเรียนเข่าทรุด

ดังนี้หลังคำตอบดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป ตามมาซึ่งเสียงวิภาควิจารณ์ไม่น้อยเลยทีเดียวไปถึง TCAS คิดว่าไม่มีการออกมาตรการรองรับที่เหมาะสมพอเพียงในตอนโควิด-19 และเป็นการผลักภาระหน้าที่ให้ผู้เข้าสอบแทนหรือเปล่า