Breaking News

20 - ขั้นตอนเช็คสิทธิ์ รับเงินเยียวยา ‘ประกันสังคม’ www.sso.go.th โอนรอบ2 วันแรก! 20 ก.ย.

ขั้นตอนเช็คสิทธิ์ รับเงินเยียวยา ‘ประกันสังคม’ www.sso.go.th โอนรอบ2 วันแรก! 20 ก.ย.

สรุปขั้นตอน “เช็คสิทธิ์” รับเงินเยียวยา “ประกันสังคม” ผ่านเว็บไซต์ www.sso.go.th ตระเตรียมโอนเงินรอบใหม่ 20 กันยายน 64

เปิดขั้นตอน “เช็คสิทธิ์” รับเงินเยียวยา “ประกันสังคม” ทั้งยังมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 ที่กำลังจะเริ่มโอนเงินรอบที่ 2 สำหรับผู้ที่มีคุณสมบัติครบ 20 กันยายน 64 นี้ เป็นต้นไป

1. เข้าไปที่เว็บไซต์ประกันสังคม (www.sso.go.th) หรือ คลิกตรงนี้ กดคลิกตรวจสอบสิทธิตามสถานะผู้ประกันตน อย่างเช่น มาตรา 39 หรือ มาตรา 40

2. กรอกเลขบัตรประชาชน และพิมพ์รหัสยืนยันดังที่เห็นบนจอ แล้วกดตกลง
ระบบจะแสดงผลการได้รับสิทธิของท่าน แม้ได้รับสิทธิจะขึ้นตัวเขียนสีเขียว โดยผู้ประกันตนที่ได้รับควรต้องผูกพร้อมเพย์กับเลขบัตรประชาชนเพื่อรับเงิน (ในกรณีที่เป็นการรับเงินครั้ง แม้เป็นงวดที่ 2 จะได้รับเงินโอนเข้าอัตโนมัติ)

21 - ขั้นตอนเช็คสิทธิ์ รับเงินเยียวยา ‘ประกันสังคม’ www.sso.go.th โอนรอบ2 วันแรก! 20 ก.ย.

ดังนี้ แม้มิได้รับสิทธิจะขึ้นสีแดง จำต้องรีบดำเนินงานยื่นทบทวนสิทธิที่สำนักงานประกันสังคมตามข้อตกลงที่กำหนด
มาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 ได้รับเงินรอบ 2 วันไหนบ้าง ?
– กลุ่ม ม.39 “รอบ 2” โอนเงินวันไหน ?

ม.39 พื้นที่ 13 จังหวัดสีแดงเข้ม คือ จังหวัดกรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี จังหวัดปทุมธานี สมุทรปราการ จังหวัดสมุทรสาคร ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา จังหวัดชลบุรี ฉะเชิงเทรา อยุธยา จำนวน 1.17 ล้าน จะได้รับเยียวยา “รอบ 2” อีกคนละ 5,000 บาท ในวันที่ 21 กันยายน 2564

– กลุ่ม ม.33 “รอบ 2” โอนเงินวันไหน ?

ม.33 ในพื้นที่ 13 จังหวัด คือ จังหวัดกรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี จังหวัดปทุมธานี สมุทรปราการ จังหวัดสมุทรสาคร ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา จังหวัดชลบุรี ฉะเชิงเทรา อยุธยา จำนวน 3.5 ล้านคน จะได้รับเยียวยา “รอบ 2” อีกคนละ 2,500 บาท ในวันที่ 27 กันยายน 2564
– กลุ่ม ม.40 โอนเงินวันไหน?

ม.40 พื้นที่ 16 จังหวัดสีแดงเข้ม มี จังหวัดโคราช จังหวัดระยอง ราชบุรี จังหวัดสระบุรี สุพรรณ จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดลพบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปราจีบุรี เพชรบุรี ตาก จังหวัดอ่างทอง นครนายก จังหวัดสมุทรสงคราม และจังหวัดสิงห์บุรี (ที่จดทะเบียนและชำระเงินสมทบ วันที่ 4-24 เดือนสิงหาคม64) จำนวน 2.3 ล้านคน จะได้รับเงินเยียวยา 1 เดือน คนละ 5,000 บาท ในวันที่ 20–21 กันยายน 2564

ม.40 พื้นที่ 13 จังหวัด คือ จังหวัดกรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี จังหวัดปทุมธานี สมุทรปราการ จังหวัดสมุทรสาคร ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา จังหวัดชลบุรี ฉะเชิงเทรา อยุธยา จำนวน 4 ล้านคน จะได้รับเยียวยา “รอบ 2” อีกคนละ 5,000 บาท ในวันที่ 22-23 กันยายน 2564

ม.40 ในพื้นที่ 3 จังหวัด คือ จังหวัดชลบุรี ฉะเชิงเทรา อยุธยา จำนวย 3.45 แสนคน (ที่จดทะเบียนและชำระเงินสมทบ วันที่ 4-24 เดือนสิงหาคม64) จะได้รับเยียวยารอบ 2 อีกคนละ 5,000 บาท รวมเป็น 10,000 บาท วันที่ 28 กันยายน 2564